वसईच्या लढाईत पोतुर्गिजांविरुद्ध विजय !

मराठा साम्राज्य आणि पोर्तुगीज यांच्यात वर्ष १७३९ मध्ये वसई येथे लढाई झाली. यात मराठ्यांचे नेतृत्व थोरले बाजीराव पेशवे यांचा भाऊ चिमाजी अप्पा यांनी केले. यात मराठ्यांनी पोर्तुगीज वसाहतकारांवर विजय मिळवला.


Multi Language |Offline reading | PDF