पाकने आतंकवादी आणि त्यांच्या संघटना यांवर कठोर कारवाई केली नाही ! – एफ्.ए.टी.एफ्.

पाक कधीही अशी कारवाई करणार नाही, हे सत्य आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे होते. आता पाकवर कारवाई करून त्याला आतंकवादी देश घोषित करण्याला पर्याय नाही !


Multi Language |Offline reading | PDF