परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘माणुसकी शिकवणारी साधना सोडून इतर सर्व विषय शिकवणार्‍या आधुनिक शिक्षण प्रणालीमुळे राष्ट्राची परमावधीची अधोगती झाली आहे.’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

गीताज्ञानदर्शन

सनातनचे ज्ञानयोगी संत पू. अनंत आठवले ह्यांच्या ‘गीताज्ञानदर्शन’ ह्या सनातनच्या ग्रंथसंपदेतील ग्रंथातील मजकूर क्रमश: प्रसिद्ध करत आहोत.

‘परमेश्‍वर नेहमी चांगले देईल’, असे आपल्याला वाटते.

‘परमेश्‍वर नेहमी चांगले देईल’, असे आपल्याला वाटते. मग तो वाईट गोष्टीही का देतो ?, तर ते मानवाचे प्रारब्ध !’ – प.पू. आबा उपाध्ये

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘कुठे यंत्रांद्वारे संशोधन करून पालटते निष्कर्ष सांगणारे वैज्ञानिक, तर कुठे लाखो वर्षांपूर्वी यंत्रांविना आणि संशोधनाविना अंतिम सत्य सांगणारे ऋषि !’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना जिज्ञासा नसल्याने ते स्वतःला आहे तेवढ्या छोट्याशा ज्ञानात (अज्ञानात) रहातात. त्यांना पुढचे पुढचे काहीच कळत नाही.’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले     

गीताज्ञानदर्शन

शोक करणे योग्य नाही, कारण ज्या भीष्म-दुर्योधनादींसाठी अर्जुन शोक करत आहे, त्या कोणाचेही आत्मे युद्धात क्षतीग्रस्त होणार नाहीत आणि मरणारही नाहीत.

संतांनी भक्तांसाठी खर्च केलेली तपाची शक्ती त्यांना साधना करून भरून काढावी लागणे

आम्ही आमच्या तपाची ताकद तुम्हाला सहज सुलभ असलेल्या गोष्टींसाठी खर्च केली, तर आम्हास पुन्हा त्याची भर करणे आवश्यक असते . . . पण आम्हाला आमची खर्च केलेली तपाची शक्ती मिळवण्यासाठी काही कालावधी लागतो.’ – प.पू. आबा उपाध्ये

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘स्वार्थासाठी राजकीय पक्ष पालटणारे सहस्रो असतात; पण स्वार्थत्यागी सांप्रदायिकांच्या मनाला संप्रदाय पालटण्याचा विचार एकदाही शिवत नाही !’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले  

तपोभूमीत शांतता पाळणे महत्त्वाचे असणे

‘नवीन वर्षापासून तपोभूमीची नियमावली करून ठेवावी. तुम्ही जे करता ते मला वाचून दाखवा. मी त्यामध्ये सुधारणा सांगीन. बाहेरच्या बैठक खोलीची शांतता आणि प्रसन्नता बिघडता कामा नये. गप्पा किंवा कौटुंबिक बोलणे आवश्यक आहे; पण तेथे त्याचा अतिरेक नको. जर कोणाचे तप चालले असेल, तर शांतता हवी.’ – प.पू. आबा उपाध्ये

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘देव जमीन, पाणी, हवा इत्यादी सर्व फुकट देतो. मानव मात्र प्रत्येक गोष्ट विकत देतो !’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले  


Multi Language |Offline reading | PDF