इंग्लंडमध्ये ‘पवित्र स्नाना’नंतर तरुणींवर बलात्कार करणारा पाद्री दोषी

अशा घटनांविषयी भारतीय प्रसारमाध्यमे, पुरो(अधो)गामी, लेखक आदी नेहमीच मौन बाळगतात आणि हिंदूंच्या संतांवर टीका करतात !