सनातनचे श्रद्धास्थान प.पू. भक्तराज महाराज यांची अमृतमय शिकवण

प.पू. भक्तराज महाराज (प.पू. बाबा) यांनी भक्तांना प्रवचने अथवा व्याख्याने घेऊन शिकवल्याचे प्रसंग फार अल्प आहेत; मात्र प.पू. बाबांचा सहवास हीच अध्यात्माची चालती-बोलती शाळा होती.

गीताज्ञानदर्शन

सनातनचे ज्ञानयोगी संत पू. अनंत बाळाजी आठवले ह्यांच्या ‘गीताज्ञानदर्शन’ ह्या सनातनच्या ग्रंथसंपदेतील ग्रंथातील मजकूर क्रमश: प्रसिद्ध करत आहोत.

गीताज्ञानदर्शन

सनातनचे ज्ञानयोगी संत पू. अनंत बाळाजी आठवले ह्यांच्या ‘गीताज्ञानदर्शन’ ह्या सनातनच्या ग्रंथसंपदेतील ग्रंथातील मजकूर क्रमश: प्रसिद्ध करत आहोत.