हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांचा नेपाळ येथे संपर्क दौरा

सद्य:स्थितीतील हिंदूंची स्थिती पालटण्यासाठी धर्माचा शास्त्रशुद्ध प्रसार करणे आवश्यक आहे. ‘जातीयवादामुळे समाजात भांडणे होतात’, असे सांगितले जाते, परंतु संघर्ष आणि भांडणे यांचे कारण जातीयवाद नसून सत्ता, स्वार्थ, अधिकार अन् संपत्ती हे आहे. – सद्गुरु (डॉ.) पिंगळे