६१ टक्के आध्यात्मिक पातळी गाठलेल्या सांगली येथील साधिका सौ. कस्तुरी पट्टणशेट्टी यांना देवद, पनवेल येथील सनातनच्या आश्रमात आल्यावर झालेले त्रास आणि आलेल्या अनुभूती

६१ टक्के आध्यात्मिक पातळी गाठलेल्या सांगली येथील साधिका सौ. कस्तुरी पट्टणशेट्टी यांना देवद, पनवेल येथील सनातनच्या आश्रमात आल्यावर झालेले त्रास आणि आलेल्या अनुभूती

१. आश्रमात आल्यावर झालेले त्रास १ अ. साधिकेच्या घरामधील निवासाच्या खोलीत रात्री चित्रविचित्र तोंडवळे दिसून भीती वाटणे आणि गुरु माझ्या हृदयात असल्याने तुमचे काही चालणार नाही, असे सांगितल्यावर ते नाहीसे होणे : मी काही दिवसांपूर्वी देवद आश्रमात सेवेसाठी आले. आश्रमात आल्यानंतर आरंभी मी एका साधिकेच्या घरी गेले होते. मी तेथे झोपायला गेल्यावर रात्री ११.३० वाजता … Read more

कलियुगात व्यक्तीच्या आध्यात्मिक पातळीनुसार तिच्यातील अहंचे प्रमाण, मन कार्यरत असण्याचे प्रमाण आणि तिच्यावर वाईट शक्तींचे आक्रमण होण्याचे प्रमाण

कलियुगात व्यक्तीच्या आध्यात्मिक पातळीनुसार तिच्यातील अहंचे प्रमाण, मन कार्यरत असण्याचे प्रमाण आणि तिच्यावर वाईट शक्तींचे आक्रमण होण्याचे प्रमाण

 जेव्हा तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधकांतील स्वभावदोष आणि अहं उफाळून येण्याचे प्रमाण अल्प असते, तेव्हा त्यांना त्रास देणार्‍या वाईट शक्ती त्या साधकांचे स्वभावदोष आणि अहं यांचे प्रमाण १० ते १५ टक्क्यांनी वाढवू शकतात.

प्राणशक्तीवहन उपायपद्धतीनुसार शोधलेला नामजप केल्यावर आध्यात्मिक त्रास दूर होण्याविषयी रामनाथी आश्रमातील कु. निधि देशमुख यांना आलेली अनुभूती

प्राणशक्तीवहन उपायपद्धतीनुसार शोधलेला नामजप केल्यावर आध्यात्मिक त्रास दूर होण्याविषयी रामनाथी आश्रमातील कु. निधि देशमुख यांना आलेली अनुभूती

१८.७.२०१७ दिवशी दुपारी मी बी कॉम्प्लेक्सची गोळी घेऊन पहुडले होते. मी प्राणशक्तीवहन उपायपद्धतीनुसार शोधलेला श्री सूर्यदेवाचा नामजप करत होते.

श्रीमती शिरीन चाइना यांना भावपूर्ण नामजप करतांना आलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभूती

श्रीमती शिरीन चाइना यांना भावपूर्ण नामजप करतांना आलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभूती

‘१० ते २१.४.२०१७ या कालावधीत मी परात्पर गुरु डॉक्टर पूर्वी रहात असलेल्या खोलीत बसून नामजप करत होते.  त्या वेळी ‘हरे राम राम राम राम हरे राम । हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण ।’ हा नवीन नामजप करतांना मला पुढील अनुभूती आल्या.

६७ टक्के आध्यात्मिक पातळीच्या कु. दीपाली मतकर हिच्या आजारपणात आलेले अनुभव, अनुभूती आणि शिकायला मिळालेली सूत्रे

६७ टक्के आध्यात्मिक पातळीच्या कु. दीपाली मतकर हिच्या आजारपणात आलेले अनुभव, अनुभूती आणि शिकायला मिळालेली सूत्रे

‘जाको राखे साईया, मार सके ना कोई । दीपालीताई पडली आजारी । शरीर झाले युद्धभूमी ॥ १ ॥

सूक्ष्म दैवी कणांच्या पंचमहाभूतांच्या संदर्भातील अनुभूती आणि त्यांचे सूक्ष्मातील कार्य

सूक्ष्म दैवी कणांच्या पंचमहाभूतांच्या संदर्भातील अनुभूती आणि त्यांचे सूक्ष्मातील कार्य

व्यक्तीने साधना चालू केली की त्याला अनुभूती येतात. अनुभूती या पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील असून त्या सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिये अथवा कर्मेंद्रिये यांना जाणवतात.

रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमाला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे अभिप्राय

रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमाला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे अभिप्राय

१. पू. फलाहारी बाबा, आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, लष्कर-ए-हिन्द, हजारीबाग, झारखंड : ‘आश्रम पुष्कळ सुंदर आहे. येथील कार्यपद्धती पुष्कळ चांगल्या आहेत. आश्रमातील साधकांमध्ये हिंदुत्वाप्रती पुष्कळ समर्पित भाव आहे. येथे दैनंदिन आचरणही पुष्कळ समर्पित भावाने करतात. मला चांगल्या अनुभूतीही आल्या.’