Due to a software update, our website may be briefly unavailable on Saturday, 18th Jan 2020, from 10.00 AM IST to 11.30 PM IST

‘वाण’ म्हणून सात्त्विक वस्तूंचे दान द्या !

या दिवशी पंचांगाच्या निरयन पद्धतीनुसार सूर्याचे उत्तरायण सुरू होते. कर्कसंक्रांतीपासून मकरसंक्रांतीपर्यंतच्या काळाला ‘दक्षिणायन’ म्हणतात. दक्षिणायनात मरण आलेली व्यक्ती उत्तरायणात मरण आलेल्या व्यक्तीपेक्षा दक्षिण लोकात (यमलोकात) जाण्याची शक्यता जास्त असते.

संक्रमण म्हणजे देहात्मक भावातून आत्मभावाकडे नेणारा काळ म्हणजेच ‘संक्रांत काळ’ ! – पू. नारायण महाराज

संक्रांत म्हणजे सूर्य-संक्रमणाचा काळ ! सूर्य हा सर्व सृष्टीचा आद्यजनक असल्याने सूर्य-संक्रमणासह सर्व ग्रह, राशी आणि नक्षत्रे ही त्यांच्या संक्रमणाला सूर्यापासूनच आरंभ करतात. ग्रह, राशी आणि नक्षत्रे यांच्या ज्योतीकिरणांचा संबंध मनुष्याच्या शरिराशी असल्याने शरिरातील इंद्रिये, प्रज्ञा, बुद्धी, मन, स्फूर्ती, शक्ती आणि ओज यांच्यावरही या संक्रांतकाळाचा परिणाम अल्प-अधिक प्रमाणात होतो.

केरळ राज्यातील श्री अय्यप्पा स्वामींच्या ‘पंदलम वनियकोइक्कल’ मंदिरातील चैतन्यामुळे तेथील माती, दगड आणि पाणी यांमध्येही चैतन्य असणे

पत्तनम्तिट्टा जिल्ह्यातील ‘अच्चन कोविल’ या नदीच्या तटावर श्री अयप्पा स्वामींचे (धर्मशास्था) ‘पंदलम् वलियकोइक्कल मंदिर’ आहे. मंदिर क्षेत्रातील माती, दगड आणि पाणी यांचे नमुने घेऊन त्यांचे ‘यू.ए.एस्. (युनिव्हर्सल ऑरा स्कॅनर)’ या उपकरणाद्वारे संशोधन करण्यात आले. त्याचे विवरण येथे दिले आहे.