एका संतांच्या नातेवाईकाने त्याच्याकडून रुद्राक्ष, हळद आदी वस्तू घेण्याचा आग्रह करून भरमसाठ रकमेची मागणी करणे, या संदर्भात आलेले कटू अनुभव !

१. एका संतांच्या नातेवाईकाने तुम्हाला स्वतःजवळ रुद्राक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगून त्यासाठी स्वेच्छेने धन देण्यास सुचवल्यावर त्याला काही रक्कम देणे……..