पू. भिडेगुरुजी यांच्यावर गुन्हा नोंद होण्यामागे राजकारण ! – नितीन चौगुले, कार्यवाह, श्रीशिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान

प्रत्येक गावात पू. भिडेगुरुजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीशिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे धारकरी पोलीस आणि प्रशासन यांना सहकार्य करत असतांना पू. भिडेगुरुजी यांच्यावर गुन्हा नोंद होण्यामागे राजकारण दिसते. हा गुन्हा पोलीस खात्यावर दबाव आणून नोंद करण्यात आला आहे.