ರಾಮೋ ರಾಜಮಣಿಃ ಸದಾ ವಿಜಯತೆ !


ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ೫ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನವೆಂಬರ್ ೯ ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ‘ಐತಿಹಾಸಿಕವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾ ಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ‘ರಾಮಲಲ್ಲಾ ವಿರಾಜಮಾನನ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುವಾಗ ನಿರ್ಮೋಹಿ ಆಖಾಡಾ ಮತ್ತು ಸುನ್ನೀ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇವರ ದಾವೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ‘ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯು ವಿಭಜನೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಳದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ರಾಮಜನ್ಮಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನವು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವು ರಾಮಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದು ರಾಮಭಕ್ತರಿಗೇ ಲಭಿಸಿತು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಓದಿ… »