ಈ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರ್ಯುತ್ಸವವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೯ ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ ರ ವರೆಗೆ ಇದೆ


ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಾಮಸಿಕ, ಅಸುರೀ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಜನರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ, ಆಗ ದೇವಿಯು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅವತಾರ ತಾಳುತ್ತಾಳೆ. ಸರ್ವ ಸ್ವರೂಪಿ, ವಿಶ್ವಸ್ವಾಮಿನಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ದೇವಿಯು ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಶರಣಾಗತರ ಕರೆಗೆ ಬೇಗನೇ ಓಗೊಟ್ಟು ಮಂಗಲ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಭೂತಿಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಉದಾ. ಪೂಜೆ-ಆರತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ, ವ್ರತ, ಉತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿ, ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದರೆ ನಾಮಜಪ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಓದಿ… »


Kannada Weekly | Offline reading | PDF