(म्हणे) ‘दुधापेक्षा बिअर पिणे लाभदायी !’ – ‘पेटा’चा अजब दावा

गायीच्या दुधामुळे व्यक्ती निरोगी आणि सुदृढ राहण्यास साहाय्य होते अन् त्यामुळे व्यक्तीची हाडे बळकट होतात, हे देश-विदेशांतील अनेक तज्ञांनी संशोधनासह सिद्ध केले आहे. असे असतांना ‘पेटा’ने केलेला दावा या संघटनेची बौद्धिक दिवाळखोरीच दर्शवते ! अशी विधाने करून लोकांना मद्यपी बनवू पाहणारे ‘पेटा’ जनताद्रोही होय !