दारूड्यांना ‘तळीराम’ म्हणणे भगवान श्रीरामाचा अवमानच होय !

राम गणेश गडकरी यांच्या ‘एकच प्याला’ या नाटकात ‘तळीराम’ नावाचे पात्र असून तो मद्यपी दाखवला आहे.