तबलिगी जमात ही देशावरची आपत्ती !

वर्ष १९२६-२७ मध्ये तबलिगी जमात ही संघटना जन्माला आली; मात्र देशात कोरोनाचे थैमान चालू असतांना अचानक प्रसिद्धी झोतात आली.