रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमात झालेल्या ‘अधिवक्ता शिबिरा’त श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि अधिवक्ते यांच्या मार्गदर्शनाच्या वेळी जाणवलेली सूत्रे अन् आलेल्या अनुभूती

श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ यांचे शब्द तरंगरूपाने उपस्थित सर्व अधिवक्त्यांचे आज्ञा आणि अनाहत चक्र यांना भेदून त्यांच्या मनावर संस्कारित होत होते. याचा परिणाम म्हणून सभागृह प्रकाशमान झाले होते.