महामारीचा नाश होण्यासाठी तुळजापूर येथे ‘मन्युसूक्त’ होम आणि हवन

१६ मे या दिवशी वेदशास्त्री नागेशशास्त्री नंदीबुवा-अंबुलगे यांच्या निवासस्थानी करण्यात आली. या वेळी अन्य ब्राह्मणवृंदांनीही पाठाचे वाचन केले.