कृष्णाला सखा मानून त्याच्याशी संवाद साधतांना साधिकेला सुचलेली भावपुष्पे !

मी श्रीकृष्णाच्या चित्रासमोर बसून त्याच्याकडे पहात असतांना मला वाटते, ‘सगळे काही तिथेच थांबले आहे.’ त्या वेळी मला कृष्णाविषयी एक वेगळेच प्रेम जाणवते. मला ते शब्दांत वर्णन करता येत नाही. माझ्या मनात त्याच्याविषयी एक प्रकारची ओढ निर्माण होते आणि मला काव्य किंवा लिखाण सुचते.

गुरुमाऊलीचे ज्ञान अन् चैतन्य देण्या ती सोलापूर नगरीत आली ।

पू. दीपाली मतकर, सोलापूर यांचा मागील वर्षी २४.७.२०२१ या दिवशी वाढदिवस झाला. त्या निमित्ताने साधिकेला (त्या संत होण्यापूर्वी) सुचलेल्या कविता पुढे दिली आहे.

कलियुगामध्ये श्रीकृष्णाने निर्मिल्या दीपालीसारख्या गोपी ।

पू. दीपाली मतकर यांचा २८.१०.२०२१ या दिवशी संतसन्मान सोहळा झाला. त्या निमित्ताने आधुनिक वैद्या (डॉ.) शिल्पा कोठावळे यांना सुचलेले काव्य येथे दिले आहे.

सनातनच्या संत पू. दीपाली मतकर यांना साधनेच्या आरंभीच्या काळात परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी पदोपदी सूक्ष्मातून साहाय्य करण्याच्या संदर्भात आलेल्या अनुभूती

सनातनच्या ११२ व्या समष्टी संत पू. दीपाली मतकर यांचा श्रावण कृष्ण द्वितीया (१३ ऑगस्ट २०२२) या दिवशी वाढदिवस झाला. त्या निमित्ताने त्यांना परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या संदर्भात आलेल्या अनुभूती येथे देत आहोत.

रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमाला भेट दिल्यावर जिज्ञासूंनी दिलेले अभिप्राय ! 

अखंड भारताच्या संकल्पनेचा प्रचार आणि प्रसार होण्यासाठी आपले योगदान अप्रतिम आहे.’

सौ. नेहा प्रभु यांना त्यांच्याकडील श्रीकृष्णाच्या चित्राच्या संदर्भात जाणवलेली सूत्रे आणि आलेल्या अनुभूती

मी श्रीकृष्णाच्या चित्राकडे पाहून आत्मनिवेदन करते. ‘आत्मनिवेदन केल्यावर माझ्या सर्व अडचणी सुटतात आणि मन हलके होते’, अशी मला अनुभूती येते.

डोंबिवली, जिल्हा ठाणे येथील तबला वादक श्री. योगेश सोवनी यांनी व्यक्त केलेले मनोगत !

आश्रमात मी ३ दिवस जे बघितले, अनुभवले, त्या गोष्टी मी कधीच विसरू शकणार नाही. भारतामध्ये गोव्याला एक वेगळे सौंदर्य मिळाले आहे. ‘उत्तम निसर्गाच्या सानिध्यात आश्रम आहे आणि त्या आश्रमात संशोधन केले जात आहे’, हे वाखाणण्याजोगेच आहे.

पू. (ह.भ.प.) कै. सखाराम बांद्रे महाराज यांच्याशी झालेली हृदयस्पर्शी भेट !

पू. (ह.भ.प.) कै. सखाराम बांद्रे महाराज यांची भेट झाल्यावर पू. (कै.) सौ. शालिनी प्रकाश मराठे यांना त्यांची जाणवलेली वैशिष्ट्ये येथे दिली आहेत.

रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमाला भेट दिल्यावर धर्मप्रेमींनी दिलेले अभिप्राय

धर्मप्रेमींनी सनातनचा रामनाथी आश्रम पाहून दिलेले अभिप्राय येथे दिले आहेत.

कु. श्रिया अनिरुद्ध राजंदेकर (वय ११ वर्षे, आध्यात्मिक पातळी ६६ टक्के) हिला प्रीती, भाव, आनंद आणि शांती यांच्या अनुभूती देणारा सनातनचा मिरज येथील चैतन्यमय झालेला आश्रम !

कु. श्रिया अनिरुद्ध राजंदेकर हिला सनातनच्या मिरज येथील आश्रमात आलेल्या अनुभूती येथे दिल्या आहेत .