सनातनच्या सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ यांची अमृतवचने !

समष्टी सेवेत देवाच्या आशीर्वादापेक्षा त्याची कृपा श्रेष्ठ असते; कारण आशीर्वाद मर्यादित असून कृपा ही निरंतर असते.

सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ यांनी ‘परात्पर गुरु डॉक्टर आम्हाला ‘जीवन’ अनुभवायला शिकवणार’, असे म्हटल्यावर ‘ते तुर्यावस्थेत असल्याने सूक्ष्मातून सर्व सांगणार आहेत’, असे परात्पर गुरु पांडे महाराज यांनी सांगणे

परात्पर गुरुदेव स्थुलातून काहीच शिकवणार नाहीत. ते अंतरस्थ शिकवतात. आता बोलण्यासारखे काही उरले नाही. ते सूक्ष्मातून आणि चैतन्यातून सर्व सांगतात अन् पुढेही सांगणार आहेत.

सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ यांच्या समवेत असतांना आलेल्या सप्तस्वरांच्या पलीकडील अनुभूती

वहात्या पाण्याचा खळखळाट, चिमण्यांचा चिवचिवाट, वाहनाची घरघर, तसेच पुष्कळ वेळा स्वतःच्या देहातील हृदयाची धडधड, रक्तवाहिन्यांतून वहाणारे रक्त हे सर्व ईश्‍वरी संगीताच्या तालावर चालू असल्याचे जाणवते.

सनातनच्या सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ यांची अमृतवचने !

साधकांनो, साधनेत तयार होऊन दुसर्‍यांनाही तयार केले पाहिजे, म्हणजे तुमचा तोंडवळा पाहून दहा जणांची निराशा जाऊन त्यांना आनंद मिळाला पाहिजे.

‘षोडशलक्ष्मी यागा’च्या दिवशी भ्रमणभाषवर देवीच्या आरतीचे ध्वनीमुद्रण लावल्यानंतर सद्गुरु (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ यांच्यातील देवीतत्त्वामुळे त्यांच्या पायांची ठेवण आपोआप एकसारखी होणे

आरती ऐकण्यापूर्वी दोघींच्या पायांची स्थिती वेगवेगळी होती.’ देवीची आरती ऐकतांना पायांची एकसारखी स्थिती त्यांच्याकडून आपोआपच झाली होती. सद्गुरुद्वयींनी डाव्या पायाच्या मांडीवर उजवा पाय ठेवला होता आणि वर असलेल्या उजव्या पायाची स्थितीही सारखीच होती. यामुळे त्यांना आश्‍चर्य वाटले.

सनातनच्या सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ यांची अमृतवचने !

‘सनातनमध्ये सप्ताह किंवा पारायणे होत नाहीत, तर कृतीच्या माध्यमातून साधना करून घेतात. साधनेत पुढे जाण्यासाठी स्वभावदोष आणि अहं निर्मूलन सत्संग, तसेच आढावा सत्संग नित्यनेमाने घेतले जातात;

मयन महर्षींनी पू. (डॉ.) ॐ उलगनाथनजी यांच्या माध्यमातून परात्पर गुरु पांडे महाराज यांच्याविषयी दिलेला संदेश !

‘परात्पर गुरु पांडे महाराज यांच्या देहत्यागानंतर पू. (डॉ.) ॐ उलगनाथन्जी यांचा आम्हाला भ्रमणभाष आला. त्यांनी मयन महर्षींनी दिलेला संदेश आम्हाला सांगितला.’

परात्पर गुरु पांडे महाराज : साधकांच्या साधनापथावरील दीपस्तंभ ! – सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ

देवद आश्रमात गेल्यावर आता आम्हा साधकांना परात्पर गुरु बाबांच्या लोण्यासारख्या मऊ हातांचा स्पर्श अनुभवता येणार नाही. परात्पर गुरु बाबा कायमच साधकांच्या स्मरणात रहातील.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now