हिंदु धर्मातील ‘नामकरण संस्कार विधी’चा चि. वामन राजंदेकर (वय २ मास), त्याचे आई-वडील, तसेच विधीचे पौरोहित्य करणारे पुरोहित यांच्यावर सकारात्मक परिणाम होणे

२५.११.२०१८ या दिवशी श्री. आणि सौ. राजंदेकर यांच्या मुलाचा (चि. वामन राजंदेकर याचा) ‘नामकरण संस्कार विधी’ रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात करण्यात आला. विधीचे पौरोहित्य श्री. दामोदर वझे यांनी केले.