रामनाथी आश्रमात झालेल्या कालभैरव देवतेच्या यंत्राच्या पूजेच्या वेळी साधकांना जाणवलेली सूत्रे आणि आलेल्या अनुभूती !

१७.९.२०१८ या दिवशी रामनाथी आश्रमात कालभैरव देवतेच्या यंत्राचे पूजन करण्यात आले. त्या वेळी साधकांना जाणवलेली सूत्रे आणि आलेल्या अनुभूती पुढे दिल्या आहेत.

रामनाथी आश्रमात झालेल्या कालभैरव यंत्र आणि श्रीयंत्र यांच्या पूजनाच्या वेळी श्रीमती स्मिता नवलकर यांना आलेल्या अनुभूती !

श्रीयंत्राच्या पूजनाच्या वेळी कुंकुमार्चन होतांना ‘चैतन्य आणि प्रकाश सर्वत्र प्रक्षेपित होत आहे’, असे वाटणे

रामनाथी आश्रमात झालेल्या श्री कालभैरव पूजनाच्या वेळी सौ. स्वानंदी जाधव यांना आलेल्या अनुभूती !

श्री कालभैरव पूजनाच्या आरंभी मनातील अनावश्यक विचारांमुळे मन एकाग्र न होणे; मात्र देवाला प्रार्थना केल्यावर विचारांचे प्रमाण उणावणे

चारधामाप्रमाणे असलेला रामनाथी, गोवा येथील सनातनचा आश्रम आणि तेथील गुरु-शिष्य परंपरा अनुभवल्यावर साधकाने श्री गुरुचरणी व्यक्त केलेली कृतज्ञता

‘हे गुरुदेवा, ‘या कलियुगात आपण चारधामासम असणारा रामनाथी आश्रम ऋषिमुनी आणि महर्षि यांच्या पदस्पर्शाने पावन केलात. ‘न भूतो न भविष्यति ।’   अशी आश्रमव्यवस्था आणि गुरु-शिष्य परंपरा आम्हाला पुढील अनेक पिढ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलीत.

रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमातील ध्यानमंदिरातील श्री भवानीदेवीच्या मूर्तीविषयी जाणवलेली सूत्रे

‘मी ६.४.२०१७ या दिवशी सनातनच्या रामनाथी आश्रमातील ध्यानमंदिरात गेलो होतो. तेथे असलेली श्री भवानीदेवीची मूर्ती पाहिल्यावर मला पुढीलप्रमाणे जाणवले.

रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमात येतांना आणि आल्यावर आलेल्या अनुभूती

‘रामनाथी आश्रमात येण्यासाठी बसमध्ये बसल्यावर ‘कधी एकदा आश्रम पाहते ?’, असे मला होत होते. मी पहिल्यांदाच आश्रमात येत होते. माझ्याकडून परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना सतत प्रार्थना आणि कृतज्ञता होत होत्या.

रामनाथी आश्रमातील ध्यानमंदिरात नामजप करतांना साधकाने श्री भवानीमातेला आशीर्वाद देण्यासाठी प्रार्थना केल्यावर ‘साधकाच्या मनात येणारे चांगले विचार’, हाच देवीचा आशीर्वाद असल्याचे देवीने सांगणे

‘१९ ते २२ एप्रिल २०१९ या कालावधीत मला गुरुकृपेने रामनाथी आश्रम पाहण्याची संधी मिळाली. एकदा ध्यानमंदिरात नामजपाकरता गेलो असता मी भवानीमातेच्या मूर्तीसमोर बसलो होतो.

परभणी येथील सौ. उज्ज्वला चिद्रावार यांना वास्तूशांतीच्या वेळी आलेल्या अनुभूती

२३.३.२०१९ या दिवशी परभणी येथील सौ. उज्ज्वला चिद्रावार यांच्या नवीन घराची वास्तूशांती झाली. त्या वेळी त्यांना आलेल्या अनुभूती येथे दिल्या आहेत.

रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमात आल्यावर आलेल्या अनुभूती

मला आधीपासून साधना आवडत नव्हती; म्हणून मी नातेवाईकांना याविषयी विरोध करत होते. रामनाथी आश्रमात आल्यावर मला त्रास जाणवत होता. तेव्हा नातेवाईक म्हणाले, ‘‘प्रथम तू आश्रम बघ.’’

परात्पर गुरु (डॉ.) आठवले यांचा ७७ वा जन्मोत्सव सोहळा पाहतांना साधिकेला आलेल्या अनुुभूती !

त्या वेळी उजव्या बाजूला ठेवलेल्या दीपलक्ष्मीचा प्रकाश अत्यंत तेजोमय जाणवत होता आणि डाव्या बाजूला ठेवलेल्या दीपलक्ष्मीचा प्रकाश मंद आणि शांत जाणवत होता. परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या कृपेने या दीपलक्ष्मींच्या माध्यमातून ‘आम्हाला सद्गुरु (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ यांचे दर्शन झाले.