यजमानांच्या निधनानंतर स्थिर आणि कृतज्ञताभावात रहाणार्‍या कोथरूड (पुणे) येथील ६८ टक्के आध्यात्मिक पातळीच्या श्रीमती वर्षा विलास भिडे (वय ६९ वर्षे) !

२६.५.२०२१ या दिवशी पुणे येथील ६४ टक्के आध्यात्मिक पातळीचे प्रा. विलास भिडे (वय ७४ वर्षे) यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी श्रीमती वर्षा भिडे यांना परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्यावरील श्रद्धा आणि साधनेचे प्रयत्न यांमुळे स्थिर रहाता आले.

स्वप्नात आपत्काळाविषयी दिसलेली दृश्ये !

स्वप्नात मला पुढीलप्रमाणे दृष्य दिसले ‘सांगलीच्या आम्ही रहात असलेल्या भागात अनेक घरांवर बर्फाचे डोंगर आहेत. सर्व मार्गांवर बर्फाचे डोंगर आहेत. त्या बर्फातून छोट्याशा जागेतून मी सायकलवरून जात होतो.

व्यष्टी आणि समष्टी साधना करणार्‍यांना येणार्‍या अनुभूती !

‘आता आपल्याला विज्ञापने मिळवण्यासाठी लोकांकडे जावे लागते; मात्र पुढे ‘मला तुमच्या अंकात विज्ञापन द्यायचे आहे’, असे सांगणारे लोक भेटतील’, या परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या वचनाची आलेली प्रचीती !

परोपकार आणि धर्मकार्य हेच जीवनाचे ध्येय मानून अविरत सेवारत रहाणारे अन् परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्यावर अपार श्रद्धा असणारे ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळीचे कै. अशोक हिरालाल पाटील!

कै. अशोक पाटील यांची गुणवैशिष्ट्ये सर्वांना लक्षात येतील. ईश्वराची कृपा आणि कै. अशोक पाटील यांनी तळमळीने केलेल्या साधनेमुळे ते मृत्यूनंतरही प्रगतीच्या वाटेने पुढे जात आहेत !’ – परात्पर गुरु डॉ. आठवले

चिंचवड (जिल्हा पुणे) येथील ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळीचे कै. अविनाश दिनकर देसाई (वय ७४ वर्षे) यांच्या मुलीला त्यांची जाणवलेली गुणवैशिष्ट्ये आणि त्यांच्या मृत्यूविषयी मिळालेल्या पूर्वसूचना

२०.४.२०२१ या दिवशी माझे वडील अविनाश दिनकर देसाई (अप्पा) यांचे निधन झाले. मृत्यूसमयी त्यांचे वय ७४ वर्षे होते.

परोपकार आणि धर्मकार्य हेच जीवनाचे ध्येय मानून अविरत सेवारत रहाणारे अन् परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्यावर अपार श्रद्धा असणारे कै. अशोक हिरालाल पाटील

२.८.२०२१  या दिवशी आपण कै. अशोक पाटील यांची पत्नी श्रीमती कुसुम पाटील आणि कुटुंबीय यांना जाणवलेली कै. पाटील यांची गुणवैशिष्ट्ये पाहिली. आज त्यापुढील भाग पाहूया

संतांचे बोलणे सत्यात उतरल्याविषयी साधकाला आलेली प्रचीती !

‘वर्ष २०१९ मध्ये आम्ही सर्व कुटुंबीय दिवाळीसाठी घरी गेलो होतो. घरून रामनाथी आश्रमात परत आल्यानंतर मी एका सेवेच्या निमित्ताने एका संतांकडे गेलो होतो…

‘ऑनलाईन’ नामजप आणि भावसत्संग यांत सहभागी होणारे गोवा राज्यातील साधक, वाचक, जिज्ञासू आणि हितचिंतक यांना आलेल्या अनुभूती

‘ऑनलाईन’ सत्संग ऐकल्यामुळे झालेले लाभ व नामजप सत्संगात सांगितल्याप्रमाणे नामजप करतांना आलेल्या अनुभूती.