विश्रांती

‘मानव म्हणतो, ‘मला जरासुद्धा विश्रांती नाही.’ परमेश्‍वर म्हणतो, ‘तू दिवसा काम करून रात्री झोपतोस; पण मी जागाच असतो !’ – प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये, पुणे यांच्या माध्यमातून) (२.३.१९८५) 

हिंदु धर्मात सांगितलेल्या व्रत-वैकल्यांचे महत्त्व आणि आजच्या काळात ‘मोह’ अन् ‘लोभ’ यांनी अंध झालेल्या चोरांचे वाढत चाललेले माहात्म्य !

आपल्या हिंदु धर्मात धर्माचरणासाठी सण आणि व्रत-वैकल्ये करण्यास सांगितलेली आहेत. त्यामुळे मनाची एकाग्रता होते आणि योग्य धारणा निर्माण होते. त्यामुळे मानवाला पाप-पुण्याची चाड निर्माण होत …

‘साधना करणार्‍यांचा चेहरा साधनेमुळे प्राप्त झालेल्या चैतन्यामुळे चांगला, सात्त्विक दिसतो.

‘साधना करणार्‍यांचा चेहरा साधनेमुळे प्राप्त झालेल्या चैतन्यामुळे चांगला, सात्त्विक दिसतो. याउलट साधना न करणार्‍यांना रंगभूषा (मेक-अप) करावी लागतेे आणि रंगभूषेमुळे (मेक-अपमुळे) चेहरा थोडासाच चांगला दिसतो आणि तो राजसिक चांगलेपणा असतो.’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले  

साधना न केल्याने शासनकर्त्यांच्या हातून पापकर्म घडून लोकशाहीची दयनीय स्थिती होणे

‘शेवटी माणूस त्याच्या स्वभावदोषाप्रमाणेच वागतो. स्वभावदोष-निर्मूलन करणे, म्हणजेच ‘साधना करणे’, हाच यावर उपाय आहे. पूर्वीच्या काळी राजेसुद्धा साधना करत असल्याने ते धर्माचरणी होते आणि त्याप्रमाणे ते राज्यकारभार करत होते.

आनंदप्राप्तीसाठी साधना करा ! – सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती

सध्या मनुष्य सुख मिळवण्यासाठी धडपडत आहे; मात्र भौतिकतावादी जगात सर्वोच्च आनंदाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. त्यासाठी साधना करावी लागते. त्यामुळेच मनुष्याची आध्यात्मिक उन्नती होते आणि त्याला जीवनाचा सर्वोच्च आनंद मिळू शकतो……

साधना न केल्याने शासनकर्त्यांच्या हातून पापकर्म घडून लोकशाहीची दयनीय स्थिती होणे

लोकशाहीच्या नावावरून आतापर्यंत जे राजकारण होत आले आहे, त्यावरून माणसामध्ये सत्तेचा लोभ अधिक असल्याचे आणि राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी लोकशाहीचे नाव घेत चोर-लुटारूंप्रमाणे कृत्य करत असल्याचे दिसून येते;

श्रद्धेचे महत्त्व !

‘भक्तीला श्रद्धेचे खत असले, म्हणजे भक्तीचा वृक्ष वटवृक्षाप्रमाणे फोफावून जातो आणि त्याच्या छायेत श्रद्धावान निश्‍चिंत राहू शकतो. सारे काही पहाते

विविध कार्यक्रमांत विषय मांडतांना आपले बोलणे आध्यात्मिकदृष्ट्या प्रभावी होऊन ते उपस्थितांच्या अंतर्मनात जाण्यासाठी स्वतःचे साधनाबळ वाढवा !

सर्वत्रच्या वक्त्यांसाठी सूचना

साधकांनो, ‘जानेवारी २०१९ पासून आध्यात्मिक त्रास पूर्णपणे जाणार नसून ते उत्तरोत्तर न्यून होत जाणार आहेत’, हे लक्षात घेऊन जोमाने साधना करा !

मागील अनेक वर्षांपासून या आध्यात्मिक त्रासाला क्षात्रवृत्तीने सामोरे जाण्यासाठी देवानेच सर्वांना बळ दिले आहे. ‘यापुढेही तोच बळ देईल’, अशी श्रद्धा ठेवून त्रासाच्या तीव्रतेनुसार आध्यात्मिक उपाय चालू ठेवावेत. स्थुलातील आपत्काळ समीप येत असल्याने साधनेचे प्रयत्न वाढवावेत.’

आवश्यक तेवढाच पैसा भगवंत देतो !

‘भगवंत पैसा मात्र गरजेला पुरेल एवढाच देतो; कारण गरजेपेक्षा अधिक पैसा दिला, तर मनुष्य मोहात गुंतण्याची शक्यता असते आणि त्यावर मात करणे पुष्कळांना अशक्य होते.’

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now