चेन्नई येथील बालसाधिका कु. ऋग्वेदश्री (वय ११ वर्षे) हिला सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळकाकू यांचे चित्र काढतांना आलेली अनुभूती

चेन्नई येथील साधिका सौ. सुगंधी जयकुमार यांची मुलगी कु. ऋग्वेदश्री ही आजारी होती. त्या अवस्थेतच तिने सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळकाकू यांचे चित्र काढले.