कारंजा लाड (वाशिम) येथील महर्लोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेली कु. ईश्‍वरी चव्हाण (वय ७ वर्षे) हिने गाठली ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळी !

येथील सनातनची बालसाधिका कु. ईश्‍वरी बंटीकुमार चव्हाण (वय ७ वर्षे) हिने ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळी गाठली, हे आनंददायी वृत्त ६४ टक्के आध्यात्मिक पातळीच्या सौ. सुनंदा हरणे यांनी कारंजा येथील एका सत्संगात घोषित केले.

समंजस, प्रेमळ, धर्माचरणी आणि देवाची ओढ असणारी कु. ईश्‍वरी बंटीकुमार चव्हाण !

‘माझी पत्नी देवधर्म मानणारी असल्याने पूजा, उपवास, देवाला साकडे घालणे इत्यादी करत असते. गरोदरपणी तिने ‘सद्गुणी बाळ जन्माला येऊ दे’, असे कुलदेवतेला साकडे घातले होते. त्यानंतर गरोदरपण आणि बाळंतपण यांत तिला कुठलाही त्रास झाला नाही…

५५ टक्के आध्यात्मिक पातळीचा उच्च स्वर्गलोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेला पुणे येथील चि. पार्थ संदीप चोपदार (वय ३ वर्षे) !

उच्चलोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेली दैवी (सात्त्विक) बालके म्हणजे पुढे हिंदु राष्ट्र (सनातन धर्म राज्य) चालवणारी पिढी ! या पिढीतील चि. पार्थ संदीप चोपदार हा एक आहे !

५५ टक्के आध्यात्मिक पातळीचा उच्च स्वर्गलोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेला पुणे येथील चि. पार्थ संदीप चोपदार (वय ३ वर्षे) !

उच्चलोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेली दैवी (सात्त्विक) बालके म्हणजे पुढे हिंदु राष्ट्र (सनातन धर्म राज्य) चालवणारी पिढी ! या पिढीतील चि. पार्थ संदीप चोपदार हा एक आहे !

मिरज येथील कु. राम राघवेंद्र आचार्य (वय १३ वर्षे) याने काढलेले गुरूंचे महत्त्व सांगणारे भावचित्र !

उच्च लोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेली दैवी (सात्त्विक) बालके म्हणजे पुढे हिंदु राष्ट्र (सनातन धर्म राज्य) चालवणारी पिढी ! या पिढीतील कु. राम आचार्य आणि कु. कृष्ण आचार्य हे आहेत !

मिरज येथील ५९ टक्के आध्यात्मिक पातळीचा कु. राम आचार्य (वय १३ वर्षे) आणि ५५ टक्के आध्यात्मिक पातळीचा कु. कृष्ण आचार्य (वय ११ वर्षे) यांची त्यांच्या आईला जाणवलेली गुणवैशिष्ट्ये !

कु. राम आणि कु. कृष्ण हे दोघेही झाडाला पाणी घालणे, घराच्या स्वच्छतेत साहाय्य करणे, भाजी चिरून देणे, भांडी पुसून मांडणीत ठेवणे इत्यादी सेवा करून मला साहाय्य करतात.