५५ टक्के आध्यात्मिक पातळीची उच्च स्वर्गलोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेली कोरेगाव (जिल्हा सातारा) येथील चि. गार्गी पद्माकर पवार (वय ३ वर्षे) !

‘गार्गीला गाण्याची आवड आहे. एकदा मी तिला पाळणा म्हणून दाखवला, तर तो तिने तशाच सुरात आणि तालात म्हटला. नंतर मी ‘सरगम’ म्हटले. तेही तिने तसेच गाऊन दाखवले.

६३ टक्के आध्यात्मिक पातळीचा महर्लोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेला राष्ट्रप्रेमी, धर्माचरणी आणि शिक्षकांना आवडणारा जळगाव येथील कु. कृष्णा गजानन तांबट (वय ७ वर्षे) !

कुणीही कृष्णासमोर हात पुढे केला, तरी कृष्णा त्यांना हात जोडून नमस्कार करतो आणि ‘जय श्रीराम ।’, असे म्हणतो. याविषयी विचारल्यावर तो म्हणतो, ‘‘आपण हस्तांदोलन करायला इंग्रज आहोत का ?’’

६३ टक्के आध्यात्मिक पातळीचा महर्लोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेला अमरावती येथील कु. अनय पुंड (वय १५ वर्षे) याला स्वतःला आणि त्याच्या आईला त्याच्यात जाणवलेले पालट अन् आलेल्या अनुभूती !

उच्च लोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेली दैवी (सात्त्विक) बालके म्हणजे पुढे हिंदु राष्ट्र (सनातन धर्म राज्य) चालवणारी पिढी ! या पिढीतील कु. अनय पुंड हा एक आहे !

६३ टक्के आध्यात्मिक पातळीची महर्लोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेली फोंडा (गोवा) येथील कु. ईश्‍वरी सागर हजारे (वय ९ वर्षे) !

उच्च लोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेली दैवी (सात्त्विक) बालके म्हणजे पुढे हिंदु राष्ट्र (सनातन धर्म राज्य) चालवणारी पिढी ! या पिढीतील कु. ईश्‍वरी सागर हजारे ही एक आहे !

६१ टक्के आध्यात्मिक पातळीचा महर्लोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेला भाग्यनगर (आंध्रप्रदेश) येथील चि. बलराम प्रसन्ना वेंकटापुर (वय १ वर्ष ५ मास) !

मी प्रतिदिन श्रीरामरक्षास्तोत्र म्हणत असेे. सनातन संस्थेच्या ‘मुलांवर सुसंस्कार कसे करावेत ?’, या ग्रंथात सांगितल्यानुसार मी गर्भाला साधनेचा विषय सांगत होते. मी ‘गुरुकृपायोगानुसार साधना’ हा ग्रंथ वाचला. मी ‘रामायण’ हा चित्रपट पहात होते.

देवाची आवड असलेला ५७ टक्के आध्यात्मिक पातळीचा उच्च स्वर्गलोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेला पुणे येथील चि. ईशान मेहता (वय ३ वर्षे) !

उच्च लोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेली दैवी (सात्त्विक) बालके म्हणजे पुढे हिंदु राष्ट्र (सनातन धर्म राज्य) चालवणारी पिढी ! या पिढीतील चि. ईशान मेहता हा एक आहे !

५५ टक्के आध्यात्मिक पातळीची उच्च स्वर्गलोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेली देवद (पनवेल) येथील सनातन आश्रमातील चि. वर्षा सिद्धेश पुजारी (वय ४ वर्षे) !

आमच्या शेजारी रहाणारी बालसाधिका चि. ईश्‍वरी बळवंत पाठक ही वर्षापेक्षा ९-१० मासांनी लहान (वय ३ वर्षे) आहे. ईश्‍वरी आमच्या घरी आल्यावर वर्षा प्रेमाने तिच्या पायातील चपला काढून योग्य ठिकाणी ठेवते आणि तिचे हात-पाय धुते.

५३ टक्के आध्यात्मिक पातळीचा उच्च स्वर्गलोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेला केरळ येथील कु. भूषण पाटील (वय ७ वर्षे) !

भूषण फार शांत आणि समजूतदार वाटतो. त्यामुळे त्याच्याकडे सगळे आकर्षिले जातात. तो त्याच्या वयाच्या इतर मुलांप्रमाणे दंगा करत नाही किंवा मोठ्याने बोलत नाही.

५१ टक्के आध्यात्मिक पातळीची उच्च स्वर्गलोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेली केरळ येथील कु. मेघना सिजु (वय १५ वर्षे) !

धर्मशिक्षणवर्गात स्वभावदोष आणि अहं यांच्या निर्मूलनाच्या प्रक्रियेचा विषय घेतला. तेव्हा मेघनाने त्यात विशेष रुची दाखवली. नंतर तिच्या घरी प्रक्रिया समजावून सांगण्यासाठी साधक जात असत.

बालवयातच प्रगल्भ विचार असलेली, स्वतः आनंदी राहून इतरांनाही आनंद देणारी आणि महर्लोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेली ६३ टक्के आध्यात्मिक पातळीची रामनाथी आश्रमातील चि. वेदश्री रामेश्‍वर भुकन (वय ५ वर्षे) !

‘चि. वेदश्रीमध्ये स्वीकारण्याची वृत्ती दिसून येते. तिचे बाबा प्रसारसेवेसाठी बाहेरगावी गेले आहेत. तिला आठवड्यातून केवळ एकच दिवस आश्रमात यायला मिळते. तिला दिवसभर माझा सहवासही मिळत नाही; परंतु हे सर्व तिने आनंदाने स्वीकारले आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now