पूर्णावतार आणि भक्तवत्सल श्रीकृष्णाची वैशिष्ट्ये अन् त्याचे चरित्र !

समर्पण ही प्रक्रिया इतकी सहज आणि सोपी नाही. ज्या श्रीकृष्णावर भार टाकायचा, समर्पण करायचे, त्याला पूर्णतः समजून घेणे, तो आपल्या मनात मूर्त स्वरूपात ठसणे, त्यावर पूर्ण आत्मविश्‍वास असणे आवश्यक आहे.

श्रीकृष्ण हा पूर्णावतार असल्याची उदाहरणे !

‘श्रीकृष्ण चरित्र महाभारतात आहे, भागवतात आहे आणि हरिवंशात आहे. या तिन्ही ग्रंथाच्या अध्ययनाविना पूर्णावतार श्रीकृष्णाचे समग्र चरित्र कळणार नाही. महाभारताचे पारायण करण्याची परंपरा आहे. हरिवंश वाचल्याविना पारायण पूर्ण होत नाही.

सगळ्या भोगात असूनही श्रीकृष्ण अस्पर्श, तर त्याचे चरित्र आणि जीवन विलक्षण गूढ असणे

श्रीकृष्णाने अनेक असुरांना यमसदनाला धाडले, तसेच त्याने महाभारताच्या युद्धानंतर धर्मराज्याची स्थापना केली. उर्वरित आयुष्य द्वारकेत शांतपणे घालवले. त्या काळात तत्त्वज्ञानाचा आचार आणि विचार केला. शेवटी उन्मत्त झालेला आपला यादववंश समाप्त करून भगवंताने आपली लीला पूर्ण केली.’

‘भगवान श्रीकृष्ण रत्नजडित मुकुटासमवेत मोरपीस का धारण करतो ?’ यामागील महत्त्वपूर्ण कथा !

मोर म्हणाला, ‘रामा, मला आणखी काहीच नको. मला तुमच्या सान्निध्यात ठेवा.’ राम म्हणाला, ‘ते या जन्मी शक्य नाही. माझा पुढचा जन्म श्रीकृष्णाचा असेल. तेव्हा जरी माझ्या मस्तकावर मुकुट असेल, तरीही मी नेहमी माझ्या मस्तकावर मोरपीस धारण करीन, म्हणजेच मी नेहमी तुझ्याच सान्निध्यात असेन.

कान्हा आला, कान्हा आला, आला गं आला ।

‘राधा श्रीकृष्णाची परम भक्त ! ‘श्रीकृष्ण गोकुळ सोडून मथुरेला गेल्यावर राधेची अवस्था कशी झाली असेल ?’, असा विचार माझ्या मनात आला. तेव्हा राधा आणि गोपी यांच्यामधील संवादरूपी रासगीत (फुगडीतील गाणे) सुचले. रासगीत मौखिक असते.

जसा श्रीकृष्ण गोकुळात । तसेच तुम्ही या रामनाथी आश्रमात ॥

जसा श्रीकृष्ण वावरत होता गोकुळात ।
तसेच तुम्ही (टीप १) वावरता या रामनाथी आश्रमात ॥ १ ॥

सनातन संस्था निर्मित श्रीकृष्णाच्या सात्त्विक चित्राचा सूक्ष्मातील प्रयोग

सनातनच्या साधक-कलाकर्ती सौ. जान्हवी शिंदे यांनी, इतर कलाकार-साधकांच्या साहाय्याने आणि परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली देवतांची सात्त्विक चित्रे निर्माण केली आहेत. त्यामध्ये एखाद्या देवतेची सूक्ष्मातील स्पंदने जाणून त्याप्रमाणे त्या देवतेचे चित्र साकार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.