साधकांसाठी सूचना

सध्या साधकांना ७ व्या पाताळातील वाईट शक्ती मोठ्या प्रमाणात त्रास देत आहेत. या वाईट शक्तींशी सगुण आणि निर्गुण अशा दोन्ही स्तरांवर एकाच वेळी सूक्ष्मातून नामजपादी उपायांच्या माध्यमातून लढावे लागत आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF