साधिकेच्या मनातील ओळखून तिला प्रश्न विचारून अंतर्मुख करणारे सद्गुरु राजेंद्र शिंदे !

‘सद्गुरु राजेंद्रदादा (सद्गुरु राजेंद्र शिंदे) यांनी व्यष्टी साधनेचा आढावा घेताना कु. महानंदा पाटील या साधिकेच्या मनातील ओळखून तिला प्रश्न विचारून अंतर्मुख केले.

साधनेत कर्मफल सिद्धांताचा उपयोग करून साधकांनी लवकर मोक्षप्राप्तीच्या दिशेने वाटचाल करावी, यासाठी सद्गुरु राजेंद्र शिंदे यांनी साधकांकडून व्यष्टी आढाव्यात करवून घेतलेला प्रयोग

सद्गुरु राजेंद्र शिंदे यांनी साधकांकडून व्यष्टी आढाव्यात करवून घेतलेला प्रयोग…

स्वभावदोष-अहंने पीडले आम्हा । मुक्ती द्यावी यातून आम्हा ।।

स्वभावदोष-अहंने पीडले आम्हा । मुक्ती द्यावी यातून आम्हा ।। १ ।। चिवट स्वभावदोष ते जाता जाईना । चिकाटी ती टिकून राहीना ।। २ ।। कर्तेपणा तो सरता सरेना । देवच करतो, हे मतीस (टीप २) कळेना ।। ३ ।।

सद्गुरु राजेंद्र शिंदे पूर्णवेळ साधना करत असतांना परात्पर गुरुदेवांची कृपा अनुभवत घराचे दायित्व समर्थपणे सांभाळणार्‍या आणि व्यष्टी साधनेचे प्रयत्न करून स्वतःत पालट घडवून आणणार्‍या सौ. मीनल राजेंद्र शिंदे !

घरातील एक सदस्य पूर्णवेळ साधना करत असतांना ‘परात्पर गुरु डॉक्टर घरातील अन्य सदस्यांची कशी काळजी घेतात’, हे यातून प्रत्ययाला येते.

सद्गुरु राजेंद्र शिंदे पूर्णवेळ साधना करत असतांना घराचे दायित्व समर्थपणे सांभाळणार्‍या आणि स्वतःत पालट घडवून आणणार्‍या सौ. मीनल राजेंद्र शिंदे !

सनातनचे सद्गुरु राजेंद्र शिंदे पूर्णवेळ साधना करत असतांना त्यांच्या पत्नी सौ. मीनल शिंदे यांनी घराचे दायित्व समर्थपणे सांभाळले.

सनातनच्या रामनाथी आश्रमात कालसर्प विधीच्या वेळी सौ. वैशाली मुद्गल यांना झालेले विविध त्रास आणि त्यावर नामजपादी उपायांनी केलेली मात

‘२६.२.२०१९ या दिवशी रामनाथी आश्रमात कालसर्प विधी करण्यात आला. त्या वेळी नामजपाला बसल्यावर मला पुष्कळ दाब जाणवत होता. श्रीसत्शक्ति (सौ.) बिंदाताईंचा ‘तोंडवळा बघू नये’, असे मला वाटत होते. विधी चालू झाल्यावर थोड्या वेळाने मला आध्यात्मिक त्रास होऊ लागला; म्हणून मी बाहेर स्वागतकक्षाच्या येथे जाऊन उभे राहिले.

साधकांना क्षणोक्षणी घडवणारे सद्गुरु राजेंद्र शिंदे !

सद्गुरु राजेंद्र शिंदे यांनी एका प्रसंगातून ‘दिसेल ते कर्तव्य’, याप्रमाणे प्रत्येक कृती करायला हवी’, याची जाणीव करून देणे

साधिकेला तीव्र आध्यात्मिक त्रास होत असतांना नामजपादी उपाय शोधून तिला साहाय्य करणारे आणि साधनेच्या प्रयत्नांना दिशा देऊन क्षणोक्षणी घडवणारे सद्गुरु राजेंद्र शिंदे !

‘मागील ७ वर्षांपासून मी देवद, पनवेल येथील सनातनच्या आश्रमात राहून पूर्णवेळ साधना करत आहे. मला तीव्र आध्यात्मिक त्रास असल्याने उपायांच्या निमित्ताने माझा सद्गुरु राजेंद्रदादांशी वरचेवर संपर्क होतो. या कालावधीत त्यांनी मला साधनेत केलेले साहाय्य..

‘सहजता, निरपेक्षता आणि समष्टी भाव’ या गुणांचा संगम असलेले अन् परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे प्रतिरूप असलेले सद्गुरु राजेंद्र शिंदे !

भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी (१२.९.२०२१) या दिवशी सद्गुरु राजेंद्र गजानन शिंदे यांचा वाढदिवस झाला. त्यानिमित्त देवद, पनवेल येथील सनातनच्या आश्रमात रहाणार्‍या साधिका कु. स्वाती शिंदे यांना सद्गुरु राजेंद्रदादा यांची जाणवलेली गुणवैशिष्ट्ये  आणि आलेल्या अनुभूती येथे देत आहोत.

सद्गुरु राजेंद्र शिंदे यांच्या गुणवैशिष्ट्यांवरून देवद आश्रमातील साधक श्री. कृष्णकुमार जामदार यांना ‘दादा’ या शब्दाचा उमजलेला आध्यात्मिक अर्थ !

सर्वसाधारणपणे संस्कारी कुटुंबांत वयस्कर व्यक्तींना आदराने आणि प्रेमाने ‘तात्या’, ‘दादा’, ‘भाऊसाहेब’, ‘काका’, ‘पंत’ इत्यादी’ नावांनी संबोधले जाते. सद्गुरु राजेंद्र शिंदे यांना साधक ‘सद्गुरु दादा’ असे संबोधतात.