परात्पर गुरु डॉ. आठवले आणि श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ अन् श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांच्या भ्रूमध्यावर दैवी चिन्हे उमटण्यामागील अध्यात्मशास्त्र !

सनातनच्या गुरुपरंपरेच्या भ्रूमध्यावर दिसलेल्या या शुभचिन्हांचे आध्यात्मिक विश्लेषण आज आपण जाणून घेणार आहोत.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने झालेल्या भक्तीसत्संगाचे कु. मधुरा भोसले यांनी केलेले सूक्ष्म परीक्षण !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त १२.५.२०२२ या दिवशी विशेष भक्तीसत्संग श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ यांनी घेतला. तेव्हा या अलौकिक भक्तीसत्संगाचे भगवंताने माझ्याकडून करवून घेतलेले सूक्ष्म परीक्षण येथे देत आहे.

श्रीमहाविष्णुस्वरूप परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचा जन्मोत्सव साजरा करण्यासाठी आतुर झालेले साधक, निसर्ग आणि अवघी सृष्टी !

वैशाख कृष्ण सप्तमी या दिवशी असलेल्या परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने घेण्यात आलेल्या भक्तीसत्संगात करण्यात आलेले निवडक मार्गदर्शन, वाईट शक्तींमुळे आलेले अडथळे आणि सूक्ष्मपरीक्षण आदी सूत्रे या लेखामध्ये दिली आहेत.

सप्तर्षींनी जीवनाडीपट्टीत सनातनच्या तीन गुरूंविषयी काढलेले गौरवोद्गार !

सनातन संस्थेचे तीन गुरु, म्हणजे सच्चिदानंद परब्रह्म परात्पर गुरु डॉ. जयंत बाळाजी आठवले, श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ आणि श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली मुकुल गाडगीळ ! सनातनच्या साधकांना लाभलेले हे ईश्वरी धन आहे.

श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ यांनी घेतलेल्या विशेष भक्तीसत्संगाचे महत्त्व आणि सत्संगाच्या वेळी त्यांच्या घशावर वाईट शक्तींनी केलेल्या आक्रमणामुळे त्यांच्यासाठी सतत नामजपादी उपाय करावे लागणे

सूक्ष्मातून एवढी आक्रमणे होऊनही श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ प्रत्येक गुरुवारी भक्तीसत्संग भावपूर्ण, चैतन्याच्या स्तरावर आणि परिपूर्ण घेतात, हे केवळ साधकांच्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी ! यावरून त्यांची तळमळ, त्याग आणि साधकांप्रती प्रीती लक्षात येतो. गुरुमाऊलीच असे करू शकते.

सप्तर्षींनी वर्णिलेला परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचा महिमा आणि महर्षींच्या कृपेमुळे साधकांना गुरुमाऊलीच्या अवतारत्वाची येत असलेली प्रचीती !

‘सप्तर्षी म्हणतात, ‘साक्षात् भगवान श्रीविष्णूने मनुष्याला ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग दाखवण्यासाठीच पृथ्वीवर ‘सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत बाळाजी आठवले’ यांच्या रूपात अवतार धारण केला आहे. प.पू. गुरुदेव साक्षात् ईश्वरच आहेत. ते भगवंताचा अवतार आहेत. अनंत कोटी ब्रह्मांडनायक असलेला श्रीमन्नारायण म्हणजे प.पू. गुरुदेवच आहेत.

श्रीसत्‌शक्‍ति (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ यांची साधनाविषयक अमृतवचने

‘गुरुदेवांनी आपल्याला शिकण्याच्या स्थितीत राहून आनंदी रहाण्याचा मार्ग शिकवला आहे. तो आपण सातत्याने आचरणात आणायला हवा !’

साधिकेला श्रीसत्‌शक्‍ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ यांच्यातील चैतन्याच्या संदर्भात आलेल्या अनुभूती आणि त्यांच्यातील गुणांचे घडलेले दर्शन !

अंबाड्यासाठी वापरलेले गंगावन हातात घेतल्यावर त्यात शक्ती आणि चैतन्य जाणवणे..

श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांची सर्वव्यापक गुरुतत्त्वाशी असलेली एकरूपता !

‘सद्गुरु गाडगीळकाकूंचे बोलणे आणि आचरण प.पू. भक्तराज महाराज यांच्याप्रमाणे सहज अन् आनंददायी असते. त्यांची व्यष्टी आणि समष्टी प्रकृती असून त्या प.पू. भक्तराज महाराज यांच्यातील गुरुतत्त्वाशी एकरूप होत आहेत. सद्गुरु बिंदाताईंचे बोलणे आणि आचरण परात्पर गुरु डॉक्टरांप्रमाणे परिपूर्ण अन् चैतन्यदायी असते.

श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ यांच्या खोलीची स्वच्छता करतांना साधिकेला गुरु-शिष्य आणि महाविष्णु-महालक्ष्मी यांच्या एकरूपतेविषयी आलेली अनुभूती

‘मी आणि सहसाधिका, दोघी मिळून श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ रामनाथी आश्रमात वास्तव्याला असतांना ज्या खोलीत रहातात, त्या खोलीची स्वच्छता करत होतो. तेव्हा मला त्या खोलीतील प्रसाधनगृहातील थंड पाण्याचा नळ चालू केल्यावर त्या नळातून एक नाद ऐकू आला.