आश्रमाच्‍या भूमीतील पाण्‍याची स्‍पंदने शोधण्‍यासाठी नकाशावरून बोट फिरवणे, तेव्‍हा ‘तोंडात लाळ सुटलेल्‍या ठिकाणी भूमीमध्‍ये पाणी आहे’, असे जाणवणे आणि त्‍याच ठिकाणी पाणी असल्‍याचे सिद्ध होणे

‘वाराणसी येथील आश्रमाच्‍या भूमीमध्‍ये विहीर खणण्‍यासाठी ‘तेथील भूमीमध्‍ये पाणी कुठे आहे ?’, हे शोधायचे होते. त्‍यासाठी मला त्‍या जागेचा नकाशा देण्‍यात आला. मी त्‍या नकाशावरून माझे बोट फिरवून भूमीमध्‍ये पाणी असल्‍यास त्‍याची स्‍पंदने बघत होतो.

आधुनिक वैद्यांप्रमाणे रुग्‍णाची कोणतीही तपासणी किंवा चौकशी न करताही आजारपणाचे अचूक निदान करणारे सद़्‍गुरु डॉ. मुकुल गाडगीळ यांची सूक्ष्मातून जाणण्‍याची अद्वितीय शक्‍ती !

‘मी मागील एक वर्षांपासून सद़्‍गुरु डॉ. मुकुल गाडगीळ यांना मला होणार्‍या त्रासांवर नामजपादी उपाय विचारत आहे. त्‍यांनी सांगितलेल्‍या नामजपामुळे मला सद़्‍गुरु गाडगीळकाकांच्‍या सूक्ष्मातील जाणण्‍याच्‍या शक्‍तीची पुष्‍कळ जाणीव झाली. १. आरंभी प्रकृतीतील चढ-उतारांप्रमाणे आधुनिक वैद्यांनी औषधांमध्‍ये पालट सांगणे आणि त्‍या वेळी सद़्‍गुरु गाडगीळकाकांनीही सूक्ष्मातून जाणून नामजपादी उपाय अन् उपायांचे घंटे यांत पालट करणे अनेक दिवस माझ्‍या … Read more

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले यांच्या खोलीतील देवघरातील प.पू. भक्तराज महाराज यांच्या छायाचित्राची पूजा करतांना त्यातील चैतन्याच्या संदर्भात जाणवलेली सूत्रे

‘सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले यांच्या खोलीतील देवघरात प.पू. भक्तराज महाराज यांचे छायाचित्र आहे. त्याची पूजा करतांना मला अनावर झोप येते. माझी अशी अवस्था २ – ३ मिनिटे असते. मला असे ४ – ५ दिवसांपासून होत होते. मी छायाचित्र पुसून जागेवर ठेवल्यावर माझी झोप हळूहळू न्यून होते….

कु. मधुरा भोसले यांच्या भावानुसार त्यांच्या खोलीतील भगवान श्रीकृष्ण आणि शिव यांच्या चित्रांमध्ये दैवी पालट होऊन ती सजीव होणे !

तुझ्या आंतरिक साधनेमुळे तू श्रीकृष्ण आणि शिव या देवतांच्या तत्त्वाशी काही काळ एकरूप होतेस. त्यामुळे तुला त्यांच्या संदर्भात वरील अनुभूती येते. याला ‘तात्कालिक सायुज्य मुक्ती मिळणे’, असे म्हणतात – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांचा ‘ब्रह्मोत्सव’ निर्विघ्नपणे पार पडावा आणि त्याचा साधकांना चैतन्याच्या स्तरावर लाभ व्हावा, यांसाठी केलेले आध्यात्मिक उपाय

ब्रह्मोत्सवाची ईश्वराला अपेक्षित अशी फलनिष्पत्ती साध्य व्हावी, यांसाठी ईश्वराने सुचवलेले उपाय

साधकांना स्वतःच्या स्थूल रूपात अडकू न देता त्यांना घडवणारे आणि ‘स्थुलातून सूक्ष्माकडे’ नेणारे अवतारी दिव्यात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले !

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांनी कसे घडवले, याविषयी श्रीचित्‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांचे भावपूर्ण मनोगत !

देवतांच्या चित्रांतून शक्तीची स्पंदने प्रक्षेपित होऊ लागणे, म्हणजे ईश्वरी राज्याच्या स्थापनेसाठी त्यांची तत्त्वे निर्गुण स्तरावरून सगुण स्तरावर येण्याचे प्रमाण वाढणे !

सनातनचे सद्गुरु, संत आणि साधक यांचे समष्टी प्रयत्न अपेक्षित असे झाल्यावर आता सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांच्या अस्तित्वामुळेच देवतांची तत्त्वे प्रत्यक्ष कार्यरत होण्यास आरंभ झाला आहे आणि त्याची अनुभूती साधकांना आता येत आहे.

सद्गुरु डॉ. मुकुल गाडगीळ यांनी सांगितलेले नामजपादी उपाय केल्यावर अधिक कष्ट न होता मुतखडा लघवीतून बाहेर पडणे !

मला मुतखड्याचा त्रास चालू झाला. माझ्या शरिराच्या उजव्या बाजूला पुष्कळ वेदना झाल्या. ३ घंट्यांनंतर वेदना थांबल्या. १७.३.२०२३ या दिवशी मला पुन्हा वेदना होऊ लागल्या आणि मुतखडा एका जागी येऊन अडकला.

३०.१०.२०२२ या दिवशी पू. पद्माकर होनप यांनी देहत्‍याग केल्‍यावर त्‍यांचे अंत्‍यदर्शन घेत असतांना सद़्‍गुरु डॉ. मुकुल गाडगीळ यांना आलेल्‍या अनुभूती

‘३०.१०.२०२२ या दिवशी दुपारी ४.२७ वाजता सनातनचे सातवे संत पू. पद्माकर होनप यांनी देहत्‍याग केला. तेव्‍हा त्‍यांचे अंत्‍यदर्शन घेतांना सद़्‍गुरु डॉ. मुकुल गाडगीळ यांना जाणवलेली सूत्रे आणि आलेल्‍या अनुभूती येथे देत आहोत. २६.४.२०२३ या दिवशी यातील काही अनुभूती आपण पाहिल्‍या. आज उर्वरित अनुभूती येथे दिल्‍या आहेत.

३०.१०.२०२२ या दिवशी पू. पद्माकर होनप यांनी देहत्‍याग केल्‍यावर त्‍यांचे अंत्‍यदर्शन घेत असतांना सद़्‍गुरु डॉ. गाडगीळ यांना आलेल्‍या अनुभूती

‘वैशाख शुक्‍ल षष्‍ठी (२६.४.२०२३) या दिवशी सनातनचे सातवे संत पू. पद्माकर होनप यांना देहत्‍यागानंतर ६ मास पूर्ण होत आहेत. तेव्‍हा त्‍यांचे अंत्‍यदर्शन घेतांना सद़्‍गुरु डॉ. मुकुल गाडगीळ यांना जाणवलेली सूत्रे आणि आलेल्‍या अनुभूती येथे देत आहोत.