हिंदु राष्ट्र सेनेमुळे गोरेगाव (मुंबई) येथील हुतात्मा स्मारकाला मिळाली नवसंजीवनी

अनेक दिवस स्वच्छतेअभावी स्मारकाची दुरावस्था झाली होती. हिंदु राष्ट्र सेने ने याची तातडीने नोंद घेतली आणि दुकानाच्या मालकांची भेट घेऊन त्यांना परिस्थितीची जाणीव करून दिली. कार्यकर्त्यांची तळमळ पाहून आणि परिस्थितीची जाणीव होताच दुकानमालकांनी कामगारांकडून त्वरित स्मारकाची स्वच्छता करून घेतली.