केंद्रशासनाच्या ‘कचरामुक्त शहर’ स्पर्धेत पुणे शहराला १ ही तारांकन नाही

रहाण्यासाठी उत्तम शहर म्हणून एकेेकाळी नावाजलेल्या पुणे शहराला ‘गार्बेज फ्री सिटी’(कचरामुक्त शहर) स्पर्धेत केंद्रशासनाकडून १ ही ‘स्टार रेटींग’(तारांकन) मिळाले नाही. मागील वर्षी झालेल्या स्पर्धेत पुणे महानगरपालिकेला ३७ व्या क्रमांकासह २ तारांकने मिळाली होती.