कोरेगाव भीमा प्रकरणी देहली विद्यापिठातील प्रा. हनी बाबू यास अटक

शहरी नक्षलवादाची पाळेमुळे किती खोल गेलेली आहेत, हेच यातून लक्षात येते. असे प्राध्यपक विद्यार्थ्यांना काय शिकवत असतील, याची कल्पना येते !