विश्वकल्याणाचा व्यापक संकल्प आणि संपूर्ण विश्वावर निरपेक्ष प्रीती करणारे सच्चिदानंद परब्रह्मस्वरूप परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या भेटीतून अनुभवलेले भावक्षण !

४ जून २०२२ रोजी सौ. शालिनी प्रकाश मराठे यांना परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी विविध माध्यमांतून दिलेली भावभेट याविषयी पाहिले. आज उर्वरित भाग पाहूया.

महर्षींनी सप्तर्षी जीवनाडीपट्टीतून आपत्काळ आणि तिसरे महायुद्ध यांविषयी साधकांना जागृत करणे

गेल्या काही वर्षांपासून भारतभूमीतील संत-महात्मे, सिद्धपुरुष, ज्योतिष्यशास्त्राचे जाणकार, नाडीपट्टीवाचक आणि काही द्रष्टे यांनी ‘वर्ष २०२० ते वर्ष २०२५ हा काळ किती भयावह असणार आहे’, याचे संकेत दिले आहेत.

विश्वकल्याणाचा व्यापक संकल्प आणि संपूर्ण विश्वावर निरपेक्ष प्रीती करणारे सच्चिदानंद परब्रह्मस्वरूप परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या भेटीतून अनुभवलेले भावक्षण !

३ जून या दिवशी आपण सौ. शालिनी प्रकाश मराठे यांची परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या प्रथम भेटीविषयी पाहिले. आज त्यापुढील भाग पाहूया.

‘सनातनच्या तीनही गुरूंच्या तेजाने जणू ब्रह्मांड तेजोमय झाले आहे’, असे जाणवणे

रथोत्सवातील ७ घोड्यांचा रथ पाहून ‘साक्षात् सूर्यनारायणाने परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्यासाठी रथ दिला आहे’, असे मला जाणवले.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या मंगलमय रथोत्सवाच्या संदर्भात कु. राजश्री सखदेव यांना आलेल्या अनुभूती

श्रीविष्णूच्या अवताराने प्रत्येकाला त्याच्या ठिकाणी येऊन दर्शन दिल्याबद्दल कृतज्ञता वाटणे

साधकांसाठी पंचमहाभूतांप्रमाणे विशाल तत्त्व असलेले परात्पर गुरु डॉक्टर !

साधकांना सदासर्वकाळ आधार देणारी धरणीमाता म्हणजे परात्पर गुरु डॉक्टर !

रथोत्सवाचे दर्शन घेत असतांना परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे चैतन्य थेट साधिकेच्या चित्ताला भेदून जाणे आणि परमात्म्याच्या प्रीतीचा स्पर्श होऊन तिला अश्रू येणे

‘छोटे जीव विष्णुनारायण, भूमाता आणि लक्ष्मीमाता यांना पहात आहेत’, असे जाणवणे

सनातन संस्थेचे संस्थापक परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या ८० व्या जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने….

सनातन संस्थेचे संस्थापक परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या ८० व्या जन्मोत्सवानिमित्त महर्षींच्या आज्ञेने रामनाथी (गोवा) येथील सनातन संस्थेच्या आश्रमात यज्ञयागादी विविध विधी पार पडले.

विश्वकल्याणाचा व्यापक संकल्प आणि संपूर्ण विश्वावर निरपेक्ष प्रीती करणारे सच्चिदानंद परब्रह्मस्वरूप परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या भेटीतून अनुभवलेले भावक्षण !

परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले यांच्या ८० व्या जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने…