धर्मरक्षणासाठी कृती करणे, हे धर्मपालनच आहे !

अ. देवतांचे विडंबन करणारी उत्पादने वापरू नका !

आ. देवतांची चित्रे आणि शुभचिन्हे असलेले कपडे वापरू नका !

इ. देवता आणि राष्ट्रपुरुष यांची चित्रे अन् नावे असलेले फटाके वाजवू नका !

ई. चित्रे, जाहिराती, नाटके आदी माध्यमांतून होणारे देवता अन् संत यांचे विडंबन रोखा !

उ. प्रलोभने दाखवून किंवा बलपूर्वक केल्या जाणार्‍या हिंदूंच्या धर्मांतराला विरोध करा !

ऊ. देवळाच्या विश्‍वस्तपदी त्या देवतेच्या भक्ताचीच निवड करा !

ए. सार्वजनिक उत्सवांतील ध्वनीप्रदूषण आणि संस्कृतीहीन कार्यक्रम रोखा !

ऐ. जत्रोत्सवांतून जुगार आणि दारूची विक्री होऊ देऊ नका !

धर्मरक्षणाचे कार्य भगवंत करणारच आहे. जात, संप्रदाय, पक्ष, संघटना यांचा अहं बाजूला ठेवून तुम्ही ‘हिंदु’ या भावनेने संघटित होऊन आपापल्या परीने ते कार्य केल्यास भगवंताच्या कृपेस पात्र व्हाल !