पशू-पक्ष्यांमध्येही देव पहाणार्‍या श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ !

श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) गाडगीळकाकू यांना मंदिराच्या बाहेर कुत्रा दिसला, तर त्या कधी ‘तो कुत्रा आहे’, असे म्हणत नाहीत, तर ‘कालभैरव आपल्या रक्षणासाठी आपल्या समवेत आले आहेत’, असे म्हणतात.

पिठापुरम् (आंध्रप्रदेश) येथे श्री महालक्ष्मीस्वरूप श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली मुकुल गाडगीळ यांच्या भेटीसाठी साक्षात् श्री दत्तगुरु वृद्ध पुजार्‍याच्या रूपात येणे

श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली मुकुल गाडगीळ १४.११.२०२२ या दिवशी आंध्रप्रदेश येथील पिठापुरमला  गेल्या होत्या. त्या वेळी पिठापुरम् येथे घडलेली ही दैवी लीला . . .

अध्यात्मातील अधिकारी असूनही सर्वांशी समरस होऊन सर्वांना आपलेसे करणार्‍या श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली मुकुल गाडगीळ !

साधेपणा हे श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांचे एक वैशिष्ट्य आहे. त्याला त्यांच्या मनमोकळ्या स्वभावाची आणि सुंदर आचरणाची जोड आहे. त्यामुळे त्यांच्या सहवासात सर्वांना आनंद मिळतो.

श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) गाडगीळ यांच्याकडून बहिणीच्या साधनेचे कौतुक ऐकल्यानंतर स्वतःही साधनेला आरंभ करणे !

साधनेचे महत्त्व लक्षात येऊन साधना करू लागल्याने आनंद अनुभवता येणे

श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली मुकुल गाडगीळ यांचे छायाचित्रमय दर्शन !

हिंदु राष्ट्राच्या, म्हणजे रामराज्याच्या स्थापनेसाठी श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ या महर्षींनी सांगितल्याप्रमाणे देवदर्शने करत असतांना त्यांची संग्रहासाठी काढलेली काही ठिकाणची छायाचित्रे येथे दिली आहेत. त्यांचे विवरण येथे देत आहे.

‘श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली मुकुल गाडगीळ जगन्माता भासतात’, असे सांगणार्‍या त्यांच्या भगिनी सौ. शीतल गोगटे !

दैवी दौरा करून घरी आलेल्या श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांचा चैतन्यमय सत्संग !

पू. (सौ.) शैलजा परांजपे यांना त्यांची मुलगी श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांची जन्मापासून लक्षात आलेली गुणवैशिष्ट्ये

संपर्कात येणार्‍या सगळ्यांना प्रेमाने आपलेसे करणे, हा श्रीचित्‌‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांचा जन्मजात गुण !

विश्वकल्याणार्थ भ्रमंती आपली । कोटी कोटी नमन सद्गुरुमाऊली ।।

भगवंतासही प्रसन्न करणारी भक्ती । भ्रमणाने तीर्थक्षेत्रांनाही येई जागृती ॥
चरणस्पर्शाने भारतभू पवित्र झाली । नसे भ्रमंती, ही हिंदु राष्ट्राची नांदी ॥