सूक्ष्मातील प्रयोग !

हिंदु राष्ट्र-स्थापना आणि साधकांना मोक्षप्राप्ती व्हावी, यांसाठी कार्यरत सनातनच्या गुरुपरंपरेला कृतज्ञतापूर्वक वंदन !

श्रीसत्‌शक्‍ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ                                                     श्रीचित्‌शक्‍ति (सौ.) अंजली गाडगीळ

सप्तर्षींच्या आज्ञेने प्रभु श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण, परात्पर गुरु डॉ. आठवले आणि त्यांच्या आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्रीसत्‌शक्‍ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि श्रीचित्‌शक्‍ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांच्या बनवलेल्या वरील चित्राच्या वरच्या भागात, मध्यभागी आणि खालच्या भागात स्पर्श करून काय जाणवते, याचा अनुभव घ्या. आपली उत्तरे आम्हाला पुढील पत्त्यावर कळवा !

संगणकीय पत्ता : [email protected]

पोस्टाचा पत्ता : सनातन आश्रम, २४/बी, रामनाथी, बांदिवडे, फोंडा, गोवा. ४०३४०१

प्रयोगाचे उत्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा