भगवतीदेवीच्या चरणप्राप्तीचे महत्त्व !

भगवती, मूलाधारात असलेले ५६ किरण, मणिपूरच्या जलतत्त्वातील ५२, स्वाधिष्ठानच्या अग्नितत्त्वातील ६२, अनाहतमधील वायुतत्त्वातील ५४, विशुद्ध चक्रातील आकाशतत्त्वाचे ७२ आणि आज्ञाचक्रस्थ मनस्तत्त्वातील ६४ असे जे तुझे किरण आहेत त्या सर्वांहून तुझे चरणकमलयुगल हे वर आहेत.

भगवंताकडे फळ न मागणार्‍यालाच सर्वकाही मिळते !

भक्त म्हणतो, ‘‘भगवंता, तुझी इच्छा पूर्ण होऊ दे. माझ्या इच्छेचे मूल्य शून्य !’’

सत्संगाने तुम्ही हवे तितके महान बनू शकता !

जीवात्म्यात बीजरूपाने ईश्वराच्या सर्व शक्ती दडलेल्या आहेत, जर त्याला सहयोग ब्रह्मवेत्ता महापुरुषांचा सत्संग- सान्निध्य वगैरे मिळाला, तर तो हवे तितके उन्नत होऊ शकतो, हवे तितके महान बनू शकतो.’

श्रीचित्‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांचे अनमोल विचारधन !

‘वर्तमान परिस्थिती स्वीकारून तिला सामोरे जाणे’, हीच ईश्वरेच्छा असणे

आत्म परमात्मदेवाचे परम ज्ञान

सर्व पालटत चालले आहे. स्वप्न होत चालले आहे; परंतु या सर्वांना पहाणारा द्रष्टा, साक्षी, चैतन्य एकच आहे आणि तोच वास्तविक सत्य आहे. तुम्ही यथायोग्य त्या तत्त्वात टिकलात, तर बाहेरून युद्ध करतांनाही, आतून शांत रहाल, असे ते परम ज्ञान आहे आत्म परमात्मदेवाचे !’

श्रीचित्‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांचे अनमोल विचारधन !

समष्टी सेवेमध्ये असल्यावर देवाचा आशीर्वाद मिळतो आणि त्याची कृपाही प्राप्त होते. आशीर्वाद काही काळापुरताच टिकतो; परंतु कृपा चिरंतन असते.समष्टी सेवेत सातत्य असल्यावर आशीर्वादाचे रूपांतर कृपेत होते.

मानवजातीला सद्गुरुच खरे सुख देणारे ज्ञान, शांती आणि माधुर्य देतात !

‘सद्गुरूंनी मानवजातीला खरे सुख देणारे जे ज्ञान, शांती आणि माधुर्य दिले आहे, ते करोडो जन्मांतील माझे माता-पिता, बंधू-बांधव आणि समस्त देवतासुद्धा देऊ शकत नाही.’

शारीरिक, मानसिक आणि वाणी यांद्वारे तपाचे प्रकार

‘भजन, नामजप मोठ्याने करणे हे कायिक आणि वाचिक तप. ओठ न हलवता, मनात करणे हे मानसिक तप. देवाचे ध्यान करणे,

…आणि ते ‘ब्रह्मचैतन्य’ गोंदवलेकर महाराज झाले !

ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराजांच्या घराण्यात विठ्ठल भक्ती आणि पंढरीची वारी असून त्यांचे पूर्वज सदाचारसंपन्न अन् लौकिकवान होते. स्मरणशक्ती, चलाख बुद्धी, निर्भय वृत्ती, रामनामाची आवड या गोष्टी श्री महाराजांमध्ये लहानपणापासूनच होत्या.