‘संतोष’ हीच मनुष्याची खरी संपत्ती !

ज्याचे मन संतुष्ट आहे, त्याच्याकडेच खरी संपत्ती आहे. ज्याने पायात पादत्राण घातले आहे, त्याच्या दृष्टीने जणू सर्व पृथ्वीच चामड्याने झाकलेली आहे

गुढीकडून घ्यावयाचा बोध

गुढी ब्रह्मांडातील प्रजापति देवतेच्या लहरी, ईश्‍वरी शक्ती आणि सात्त्विकता स्वत: ग्रहण करते अन् इतरांच्या लाभासाठी त्या सर्वांचे प्रक्षेपण करते.

‘राष्ट्र आणि धर्म यांच्या कार्यातील अडथळे दूर व्हावेत’, यासाठी प्रतिदिन न्यूनतम १ घंटा नामजप भावपूर्ण करा !

सध्या हिंदुद्वेष्टे आणि धर्मांध आतंकवादी यांच्याकडून अनेक हिंदुत्वनिष्ठांना जिवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत, तसेच हिंदुत्वनिष्ठांच्या एका पाठोपाठ एक हत्या होत आहेत. राष्ट्र आणि धर्म रक्षणाच्या कार्याला भगवंताचे अधिष्ठान प्राप्त होऊन हिंदु राष्ट्राची स्थापना, तसेच स्वतःची आध्यात्मिक प्रगती शीघ्रतेने व्हावी, यासाठी प्रतिदिन अवश्य नामजप करा !’

साधकांनो, आध्यात्मिक पातळी ओळखण्यास शिका !

एखाद्याच्या स्वभावातील दोष नाहीसे होऊन गुण निर्माण झाले, विशेषतः ‘सर्वांच्या लक्षात येतील’, असे गुण निर्माण झाले की, साधक विचारतात, ‘… याची पातळी ६० टक्के झाली आहे’, असे वाटते.

‘मनुस्मृति’त वर्णिलेली संन्याशांची जीवन आणि मृत्यू यांकडे पहाण्याची दृष्टी !

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् ।
कालमेव प्रतीक्षेत निदेशं भृतको यथा ॥