आध्यात्मिक विकास, हाच समर्पक विकास !

स्वामी श्रील भक्तीवेदांत प्रभुपाद

तुम्ही स्वतःचा विकास करण्याकरता प्रयत्न करत आहात; पण तुम्ही आध्यात्मिकरित्या विकसित व्हा; कारण आध्यात्मिक विकास, हाच समर्पक विकास आहे. तुम्ही अमेरिकन आणि युरोपियन यांची नक्कल करू नका. इंद्रियतृप्तीच्या (वासनेच्या) पायावर आधारलेली अशी संस्कृती टिकत नाही. तेथे यापूर्वी अणूबॉम्ब आलेला आहे आणि यापुढे होणार्‍या युद्धाचा स्फोट होताच त्यांच्या सर्व गगनचुंबी इमारती अन् शेष सर्व गोष्टी यांचा अंत होणार आहे. मानवी जीवनाचा खरा दृष्टीकोन म्हणजे आध्यात्मिक दृष्टीकोन आहे आणि तो समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.’

– स्वामी श्रील भक्तीवेदांत प्रभुपाद

(संदर्भ : आत्मसाक्षात्काराचे विज्ञान)