गीताज्ञानदर्शन

सनातनचे ज्ञानयोगी संत पू. अनंत बाळाजी आठवले ह्यांच्या ‘गीताज्ञानदर्शन’ ह्या सनातनच्या ग्रंथसंपदेतील ग्रंथातील मजकूर क्रमश: प्रसिद्ध करत आहोत.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘विज्ञानाने अध्यात्मातील सिद्धांतांविषयी काही सांगणे, म्हणजे बालकाने मोठ्यांविषयी काही सांगणे !’- (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले                   

अर्थप्रधान संस्कृतीतील गळेघोट स्पर्धा !

‘आज या अर्थप्रधान, औद्योगिक संस्कृतीच्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या ‘गळेघोट स्पर्धे’च्या चक्रात सगळे जग फिरते आहे.’ – गुरुदेव डॉ. काटेस्वामी

गुरुजींचे बोलणे म्हणजे परमेश्‍वरी झंकार, हे लक्षात घ्या !

गुरुजी जे बोलतात ते परमेश्‍वरी झंकाराने बोलतात आणि परमेश्‍वराजवळ असलेला तराजू एका परिमाणाने खाली-वरती होऊ शकत नाही. चुकतो ते आपण; परंतु आपली चूक झाकण्यासाठी समोरील माणसावर चूक टाकण्याचा आपला प्रयत्न असतो. – प.पू. आबा उपाध्ये

गीताज्ञानदर्शन

सनातनचे ज्ञानयोगी संत पू. अनंत बाळाजी आठवले ह्यांच्या ‘गीताज्ञानदर्शन’ ह्या सनातनच्या ग्रंथसंपदेतील ग्रंथातील मजकूर क्रमश: प्रसिद्ध करत आहोत.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

मानवाला माणुसकी न शिकवणार्‍या, उलट विध्वंसक अस्त्रे, शस्त्रे देणार्‍या विज्ञानाचे मूल्य शून्य आहे ! – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले      

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘अध्यात्मशास्त्र अनंताचे शास्त्र आहे; म्हणून देवाशिवाय ते कोणी सांगू शकत नाही. हिंदु धर्मातील अध्यात्मशास्त्र देवांनीच सांगितलेले असल्यामुळे ते अनंत आहे.’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

देवीचा दिवस मनोभावे साजरा करणे आवश्यक

‘देवी आपल्या घरात येईल, तेव्हा वातावरण शुद्ध, आनंदी आणि शांत असावे. देवीचा नामजप करावा. ती घरातच असल्याने प्रत्येकाला नामजपाचा लाभ मिळेल. परमेश्‍वराला नैवेद्य दाखवतांना शक्यतो नैसर्गिक वस्तू असाव्यात, म्हणजे साखरेचा किंवा गुळाचा नैवेद्यही चालतो.

गीताज्ञानदर्शन

सनातनचे ज्ञानयोगी संत पू. अनंत बाळाजी आठवले ह्यांच्या ‘गीताज्ञानदर्शन’ ह्या सनातनच्या ग्रंथसंपदेतील ग्रंथातील मजकूर क्रमश: प्रसिद्ध करत आहोत.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘विज्ञानाला बहुतेक काहीच ज्ञात नसल्याने एखादा सिद्धांत सिद्ध करण्यासाठी सारखे संशोधन करावे लागते. याउलट अध्यात्मात सर्वच ज्ञात असल्याने तसे करावे लागत नाही. अध्यात्मातील संशोधन हे विज्ञानयुगातील सध्याच्या पिढीचा अध्यात्मावर विश्‍वास बसून ती अध्यात्माकडे वळण्यासाठी करावे लागते.’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले