अद्वैतातून द्वैतभावाकडे !

‘लहान मुले निष्पाप असतात; कारण असे म्हणतात, ‘वयाच्या एक ते दीड वर्षापर्यंत ती देवाच्या सान्निध्यात असतात. आपण बघतो की, मुले मध्येच कुठे तरी पाहून खुद्कन हसतात……

परात्पर गुरु  डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘कुठे पृथ्वीवर राज्य करण्याचे ध्येय असणारे इतर धर्म, तर कुठे ‘प्रत्येकाला ईश्‍वरप्राप्ती व्हावी’, हे ध्येय असणारा हिंदु धर्म !’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक करणे टाळावे !

‘आपला शेजारी हा आपला खरा मित्र आणि खरा शत्रूही असतो. यांपैकी आपण नेमके कशाला प्राधान्य द्यायचे ? मित्रत्वाला कि शत्रुत्वाला ? आपल्यावर काही प्रसंग ओढावल्यास मित्र धावून येतो….

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘राजकीय पक्षाचे किंवा एखाद्या मोठ्या संघटनेचे पद मिळण्यापेक्षा भगवंताचा भक्त होणे चांगले !’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले          

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘पृथ्वीवरची कामेसुद्धा कोणाची ओळख असल्याशिवाय होत नाहीत, तर प्रारब्ध, वाईट शक्तींचे त्रास इत्यादी अडचणी देवाची ओळख असल्याशिवाय देव सोडवील का ?’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले    

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘साधना करून सूक्ष्मातील कळायला लागले की, यज्ञाचे महत्त्व कळते. ते न कळल्याने अतिशहाणे बुद्धीप्रामाण्यवादी ‘यज्ञात वस्तू जाळण्यापेक्षा त्या गरिबांना द्या’, असे बडबडतात.’ –  (परात्पर   गुरु) डॉ. आठवले

घरच्या लक्ष्मीला न दुखवणे योग्य

‘घरच्या लक्ष्मीला दुखवले, तर पैशाचा फटका बसणार. घरच्या लक्ष्मीला अन्यायाने वागवले आणि तिच्या माहेरच्या माणसांना उगाचच बोलले, तर काहीतरी त्रास उद्भवण्याची शक्यता असते.’