सद्गुरु स्वाती खाडये आणि सद्गुरु अनुराधा वाडेकर या सद्गुरुद्वयींनी गालावरून प्रेमाने हात फिरवल्यावर श्री भवानीदेवीला केलेल्या प्रार्थनेचे स्मरण होणे अन् तिनेच ती इच्छा पूर्ण केल्याचे अनुभवणे

सद्गुरु स्वाती खाडये आणि सद्गुरु अनुराधा वाडेकर रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात आल्या होत्या. १.७.२०२२ या दिवशी त्या दोघी परत जायला निघाल्या. त्या वेळी त्यांची भेट झाल्यावर मला आलेल्या अनुभूती येथे दिल्या आहेत.

भाववृद्धीसाठी करावयाच्या प्रार्थना

१. ‘देवा, तुझे माझ्यावर किती प्रेम आहे ?’, हे समजू दे.
२. भगवंता, मला दिवसभरात १०० प्रार्थना करण्याची आठवण कर.

सद्गुरु अनुराधा वाडेकर सत्संगात भाववृद्धीसाठी प्रयोग घेत असतांना मुंबई येथील श्री. बळवंत पाठक यांनी अनुभवलेली भावस्थिती !

५.११.२०२१ या दिवशी या सत्संगात सद्गुरु अनुराधाताईंनी भाववृद्धीसाठी घेतलेल्या प्रयोगानंतर नामजप करतांना मला आलेल्या अनुभूती येथे दिल्या आहेत.

सद्गुरु अनुताई, केवळ तुमच्यामुळे ।

सद्गुरु अनुराधा वाडेकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त श्री. हेमंत पुजारे आणि श्री. प्रीतम नाचणकर यांनी केलेल्या कविता येथे दिल्या आहेत.

रामनाथी आश्रमातील परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या खोलीच्या संदर्भात सद्गुरु अनुराधा वाडेकर आणि पू. (सौ.) संगीता जाधव यांना आलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभूती

‘जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी आणि स्वतःतही परात्पर गुरुदेवांचे अस्तित्व आहे’, असे जाणवणे

‘गुरुकृपायोगानुसार साधना’ किती टक्के करतो, याचा अभ्यास होणे महत्त्वाचे ! – सद्गुरु (कु. (सुश्री)) अनुराधा वाडेकर

सनातन संस्थेचे संस्थापक परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले यांनी आपल्याला गुरुकृपायोगानुसार साधना सांगितली. त्यानुसार तंतोतंत प्रयत्न केल्यास आपण सर्वांतून मुक्त होऊ शकतो. अगदी सर्वसामान्य जीवसुद्धा पुढच्या स्तराचे अनुभवू शकतो.

साधकाला स्वप्नात सद्गुरु अनुराधा वाडेकर यांचा लाभलेला सत्संग आणि सत्संगामुळे आध्यात्मिक लाभ होऊन थकवा न्यून होणे

आज सकाळी १० वाजता झोपेत असतांना मला स्वप्नात दिसले, ‘मी सद्गुरु अनुराधा वाडेकर यांना माझ्या त्रासांविषयी सांगितले. तेव्हा त्यांनी मला प्रसाद दिला. त्यांनी स्वतःच्या वहीतील पानाचा तुकडा फाडून आध्यात्मिक लाभासाठी मला दिला.

सद्गुरु अनुराधा वाडेकर आणि पू. (सौ.) संगीता जाधव यांच्या अनमोल सत्संगात साधिकेने अनुभवलेले क्षणमोती !

मुंबई सेवाकेंद्रात जातांना सद्गुरु अनुताई आणि पू. जाधवकाकू आम्हाला भेटायला आल्या. स्वयंपाकघरात सेवा करणाऱ्या सर्वांना त्या भेटत होत्या. ‘आई जशी सर्व लेकरांना प्रेम देते, त्याप्रमाणे मला त्या दोघींचे वागणे आहे’, असे जाणवले.

ठाणे येथील सेवाकेंद्रात सद्गुरु अनुराधा वाडेकर यांची भेट झाल्यानंतर मृत मुलाची आठवण येऊनही रडू न येणे

‘मुलाला लवकर मुक्ती मिळावी’, यासाठी प्रतिदिन प्रार्थना करतांना किंवा अन्य वेळी त्याची आठवण येऊन मला रडू येत असे; परंतु सद्गुरु अनुताईंना भेटल्यानंतर मला त्याची आठवण झाली, तरी रडू येत नाही.

रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात सद्गुरु अनुराधा वाडेकर यांची सेवा करतांना साधिकेला श्री दुर्गादेवीच्या संदर्भात आलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभूती

एकदा सद्गुरु अनुताईंच्या खोलीत सेवेसाठी जाण्यापूर्वी मी दाराजवळ उभी राहून प्रार्थना करत होते. त्या वेळी मला जाणवले, ‘सद्गुरु अनुताईंच्या ठिकाणी साक्षात् श्री दुर्गादेवी विराट रूपात आहे.’