महर्षी अध्यात्म विश्वविद्यालयाच्या भरतनाट्यम् विशारद कु. म्रिणालिनी देवघरे यांना भरतनाट्यम् या शास्त्रीय नृत्याचा सराव करतांना आलेल्या अनुभती

साधिकेने भरतनाट्यम् नृत्यातील ‘अडवू’ आणि ‘कौतुकम्’ हे नृत्य प्रकार करत असतांना तिला आलेल्या अनुभूती देत आहोत.

ईश्वराकडून थेट चैतन्य आणि मार्गदर्शन ग्रहण करण्याची क्षमता असल्याने ईश्वरी राज्य पुढे चालवू शकणारी सनातन संस्थेतील दैवी बालके !

‘सनातनच्या दैवी बालकांची अलौकिक गुणवैशिष्ट्ये’

नृत्यसाधनेद्वारे स्वतःमध्ये भक्तीभाव रुजवणारी, प्रगल्भ आध्यात्मिक दृष्टीकोन असलेली रामनाथी येथील सनातनच्या आश्रमातील साधिका कु. अपाला औंधकर (वय १४ वर्षे) !

सनातनच्या आश्रमात साधना करणारी कु. अपाला औंधकर हिने ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळी गाठल्याचे श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ यांनी घोषित केले.

सौ. नीता मनोज सोलंकी यांच्या समवेत आणि त्या नसतांना गरबा नृत्याच्या प्रयोगाच्या वेळी सौ. अवनी संदीप आळशी यांना जाणवलेली सूत्रे

वर्ष २०२० च्या नवरात्रोत्सवाच्या काळात सौ. नीता सोलंकी यांच्या समवेत तीव्र आध्यात्मिक त्रास असणारे आणि नसणारे साधक यांनी गरबा नृत्य करणे अन् त्या नसतांना याच साधकांनी गरबा नृत्य करणे, असा एक प्रयोग संशोधनाच्या दृष्टीने घेण्यात आला होता.

घटस्थापनेच्यावेळी डी.जे. वर लावलेल्या रिमिक्स गाण्यांवर गरबा नृत्य करताना केलेले सूक्ष्म परीक्षण !

डी.जे. वर लावलेली रिमिक्स गाणी तामसिक असतात. त्यामुळे या गाण्यांवर नृत्य केल्यामुळे मनाची वृत्ती अत्यंत बहिर्मुख होते आणि देवीविषयीचा भाव जागृत होत नाही.

६१ टक्के आध्यात्मिक पातळीची कु. शर्वरी कानस्कर (वय १४ वर्षे) हिने एका हिंदी चित्रपटातील एका गाण्यावर सादर केलेल्या नृत्याचे कु. मधुरा भोसले यांनी केलेले सूक्ष्म परीक्षण !

‘२३ जून २०२१ या दिवशी सनातनची ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळीची साधिका कु. शर्वरी कानस्कर हिने एका हिंदी चित्रपटातील एका गाण्यावर नृत्य सादर केले. या नृत्याचे देवाच्या कृपेने माझ्याकडून झालेले सूक्ष्म परीक्षण येथे देत आहे.

‘महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालया’च्या कु. शर्वरी कानस्कर आणि कु. अंजली कानस्कर यांनी मराठी चित्रपटातील लोकप्रिय गाणे अन् श्रीमती अनुराधा पौडवाल यांनी गायलेल्या संत एकनाथ महाराज रचित भक्तीगीत यांवर केलेल्या ‘जोगवा’ नृत्याचे कु. मधुरा भोसले यांनी केलेले सूक्ष्म परीक्षण ! 

केवळ मनोरंजनासाठी नृत्य केले, तर त्यातून राजसिक किंवा तामसिक स्वरूपाची स्पंदने येतात; परंतु जर ईश्वरप्राप्तीसाठी नृत्य केले, तर त्यातून सात्त्विक स्पंदने प्रक्षेपित होतात.

५९ टक्के आध्यात्मिक पातळीची साधिका कु. अपाला औंधकर (वय १३ वर्षे) हिला विविध गीतांवर भरतनाट्यम् नृत्य सादर करतांना आलेल्या अनुभूती

१७ ते १९ डिसेंबर २०२० या कालावधीत विविध गीतांवर भरतनाट्यम् नृत्य केल्यावर त्याचा स्वतःवर, साधकांवर आणि वातावरणावर काय परिणाम होतो, याचे प्रयोग करण्यात आले.

महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयातील साधिकांनी सादर केलेल्या भरतनाट्यम् आणि कथ्थक या नृत्याची आध्यात्मिक वैशिष्ट्ये !

जेव्हा कलाकार सात्त्विक संगीत अन् नृत्य यांचा प्रसार करतील, तेव्हा त्यांच्याकडून समष्टी साधना होईल. अशा प्रकारे सात्त्विक कलेची जोपासना केल्यामुळे भगवंत प्रसन्न होऊन त्याचे कृपाशीर्वाद लाभतील.

५९ टक्के आध्यात्मिक पातळीची कु. अपाला औंधकर (वय १३ वर्षे) हिने केलेल्या भरतनाट्यम् नृत्याचा सद्गुरु डॉ. मुकुल गाडगीळ यांनी सूक्ष्मातून अनुभवलेला परिणाम

या प्रयोगावरून नृत्य करतांना ‘भरतनाट्यम् चा प्रचलित पोशाख घातल्याने त्रासदायक स्पंदने प्रक्षेपित होतात, तर साडी नेसल्याने चांगली स्पंदने प्रक्षेपित होतात’, असे लक्षात येते.