महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाने डॉ. (सौ.) सहना भट यांनी केलेल्या भरतनाट्यम् नृत्याचा संशोधनाच्या दृष्टीने घेतलेल्या प्रयोगाची क्षणचित्रे !

३.८.२०२२ या दिवशी भरतनाट्यम् नृत्यांगना डॉ. (सौ.) सहना भट यांच्या विविध नृत्यांचे संशोधनाच्या दृष्टीने प्रयोग करून घेण्यात आले. या वेळी उपस्थित असलेले संत, त्रास असलेले आणि त्रास नसलेले साधक यांना आलेल्या अनुभूती अन् प्रयोगाचा निष्कर्ष येथे दिला आहे.

नर्तक साधक साधनेच्या प्राथमिक अवस्थेत ‘रज-सत्त्व प्रधान’ असला, तरी त्याने साधनेत प्रगती केल्यावर तोही सर्वसाधारण साधकाप्रमाणे ‘सत्त्वगुण प्रधान’ होणे

‘सर्वसाधारण साधक नामजप, ध्यान, सत्संग, सत्सेवा इत्यादी माध्यमांतून साधना करतात. यात साधकांच्या संपूर्ण देहाचा सहभाग असतोच, असे नाही. त्यामुळे साधक ‘सत्त्वगुण प्रधान’ असतो. 

विविध प्रकारच्या गीतांवर नृत्य केल्यावर महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाची ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळीची कु. शर्वरी कानस्कर (वय १५ वर्षे) हिला झालेले त्रास आणि आलेल्या विविध अनुभूती

एका प्रसिद्ध गीतावर नृत्य केल्यानंतर ‘माझ्यावर आलेले त्रासदायक आवरण नष्ट होऊन माझ्या शरिरात चैतन्य पसरत आहे’, असे मला जाणवले. नृत्याचा सराव करतांना आणि सराव केल्यानंतर ‘श्री भवानीदेवीचे संरक्षककवच माझ्या भोवती निर्माण झाले आहे’, असे मला जाणवले.

नृत्यकलेकडे ‘साधना आणि ईश्वरप्राप्ती’ करण्याचा मार्ग म्हणून पहाण्याचा दृष्टीकोन देणारे परात्पर गुरु डॉ. आठवले !

‘नृत्यकलेच्या माध्यमातून देवाच्या चरणी समर्पित होऊन सूक्ष्म रूपातील भगवंताच्या चरणांचा स्पर्श अनुभवणे म्हणजे नृत्यसाधना !

कलाकारांनो, गोप-गोपींप्रमाणे ईश्वरप्राप्तीसाठी गायन आणि नृत्य करून या कलांद्वारे सर्वाेच्च आनंदाची अनुभूती घ्या !

कलाकारांनो, प्रत्येक कलेची निर्मिती ही भगवंतप्राप्तीसाठी झालेली आहे’, हे कलेचे मूळ उद्दिष्ट जाणून या कलांद्वारे गोप-गोपींप्रमाणे भगवंतप्राप्ती करूया !

मुंबई येथील कथ्थक नृत्यांगना सौ. मनीषा जयंत पात्रीकर यांनी सादर केलेल्या ‘अष्टपदी’ या प्रकाराचा आध्यात्मिक त्रास नसलेल्या आणि त्रास असलेल्या साधकांवर झालेला परिणाम

कथ्थक नृत्यांगना सौ. मनीषा जयंत पात्रीकर यांनी कथ्थक नृत्याच्या अंतर्गत ‘अष्टपदी’ (टीप) हे नृत्य सादर केले. ‘या नृत्याचा आध्यात्मिक त्रास नसलेल्या अन् त्रास असलेल्या साधकांवर काय परिणाम होतो ?’, हे अभ्यासण्यासाठी महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाच्या वतीने संशोधनात्मक प्रयोग करण्यात आला.

बोरीवली (मुंबई) येथील कथ्थक नृत्यांगना सौ. मनीषा पात्रीकर (कथ्थक अलंकार) यांची रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमाला भेट !

बोरीवली (मुंबई) येथील कथ्थक नृत्यांगना सौ. मनीषा जयंत पात्रीकर आणि त्यांचा मुलगा कु. सोहील पात्रीकर, हे रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमात वास्तव्यास असताना महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाच्या वतीने त्यांचे कथ्थक नृत्यातील काही प्रकारांचे संशोधनात्मक प्रयोग करण्यात आले.

दादर (मुंबई) येथील सुप्रसिद्ध कथ्थक नृत्यांगना सौ. सोनिया अतुल परचुरे यांनी सादर केलेले नृत्य पहातांना महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाच्या साधकांना आलेल्या अनुभूती आणि शिकायला मिळालेली सूत्रे

कथ्थक नृत्यातील नृत्यप्रकारांचा तीव्र आध्यात्मिक त्रास असणाऱ्या आणि त्रास नसणाऱ्या साधकांवर काय परिणाम होतो ?’, याचा अभ्यास यावेळी करण्यात आला.

सुप्रसिद्ध कथ्थक नृत्यांगना सौ. सोनिया अतुल परचुरे यांनी केलेल्या कथ्थक नृत्याच्या प्रयोगांचे केलेले सूक्ष्म परीक्षण !

सुप्रसिद्ध कथ्थक नृत्यांगना सौ. सोनिया अतुल परचुरे यांनी रामनाथी येथील सनातनच्या आश्रमात कथ्थक नृत्यातील अनेक प्रकार सादर केले, त्यावेळी झालेले सूक्ष्म परीक्षण येथे दिले आहे.

दादर (मुंबई) येथील सुप्रसिद्ध कथ्थक नृत्यांगना सौ. सोनिया अतुल परचुरे यांना रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमातील वास्तव्याच्या कालावधीत जाणवलेली सूत्रे आणि आलेल्या अनुभूती

३ ते ५.१.२०२२ या कालावधीत दादर (मुंबई) येथील सुप्रसिद्ध कथ्थक नृत्यांगना सौ. सोनिया अतुल परचुरे रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमात वास्तव्यास होत्या. या कालावधीत त्यांना जाणवलेली सूत्रे आणि आलेल्या अनुभूती पुढे दिल्या आहेत.