प.पू. देवबाबा यांच्या बासरीवादनातून प्रक्षेपित झालेल्या चैतन्याचा बासरी, स्वतः प.पू. देवबाबा आणि श्रोते यांच्यावर पुष्कळ सकारात्मक परिणाम होणे

महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’चे काही साधक प्रत्येक मासाला (महिन्याला) कर्नाटकातील मंगळूरू तालुक्यातील किन्नीगोळी येथील ‘शक्तीदर्शन योगाश्रमा’त संगीतसेवा (गायन, वादन आणि नृत्य) सादर करतात.

महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाच्या वतीने किन्नीगोळी (कर्नाटक) येथील ‘शक्तीदर्शन योगाश्रमा’त श्री. मनोज सहस्रबुद्धे यांनी सादर केलेल्या सतारवादनाच्या कार्यक्रमाच्या वेळी साधकांना आलेल्या अनुभूती

१३.१.२०१९ या दिवशी प.पू. देवबाबा यांच्या किन्नीगोळी (कर्नाटक) येथील ‘शक्तीदर्शन योगाश्रमा’त महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाच्या वतीने सांगली येथील ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळीचे श्री. मनोज सहस्रबुद्धे यांनी सतारवादन सादर केले.

महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाच्या वतीने किन्नीगोळी (कर्नाटक) येथील प.पू. देवबाबांच्या ‘शक्तीदर्शन योगाश्रमा’त झालेल्या गायन, वादन आणि नृत्य यांच्या कार्यक्रमांच्या वेळी निसर्गाने विविध माध्यमांतून दिलेला प्रतिसाद

नोव्हेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या नृत्याच्या कार्यक्रमाच्या वेळी एक वृक्ष सोडून परिसरातील अन्य वृक्ष प्रतिसाद देत होते.

प.पू. देवबाबा यांच्या किन्नीगोळी (कर्नाटक) येथील ‘शक्तीदर्शन योगाश्रमा’त महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाच्या साधिकांकडून गायनसेवा सादर !

‘बैरागी भैरव’ या भक्तीरसप्रधान रागातील मोठा ख्याल आणि बंदीश (छोटा ख्याल) यांच्या गायनाने त्यांनी कायर्र्क्रमाचा आरंभ केला. नंतर त्यांनी ‘ललत’ या रागातील मध्य लयीतील ख्याल आणि तराणा सादर केला.

विजयादशमीच्या निमित्ताने महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाच्या संगीत विभागाकडून संगीत साधनेतील आयुधांचे पूजन !

विजयादशमीच्या पावन पर्वावर महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाच्या संगीत विभागातील साधकांनी संगीत आणि नृत्य यांची देवता भगवान नटराज यांच्या पूजनाबरोबरच………

सतारवादनाच्या माध्यमातून श्रीगुरूंचे मन जिंकणारे मनोज सहस्रबुद्धे यांनी गाठली ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळी !

सतारवादनाच्या माध्यमातून स्वतःची सेवा श्रीगुरुचरणी अर्पण करणारे, किन्नीगोळी (कर्नाटक) येथील प.पू. देवबाबा यांचा कृपाशीर्वाद प्राप्त करून घेणारे, विनम्र आणि परात्पर गुरु (डॉ.) आठवले यांच्याप्रती भाव असणारे श्री. मनोज सहस्रबुद्धे यांनी २० ऑगस्ट या दिवशी ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळी गाठली.

प.पू. देवबाबा यांच्या किन्नीगोळी (कर्नाटक) येथील ‘शक्तीदर्शन योगाश्रमा’त महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाच्या वतीने सांगली येथील श्री. मनोज सहस्रबुद्धे यांची सतारवादन सेवा सादर !

८.७.२०१८ या दिवशी प.पू. देवबाबा यांच्या किन्नीगोळी (कर्नाटक) येथील ‘शक्तीदर्शन योगाश्रमा’त महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाच्या वतीने सांगली येथील श्री. मनोज सहस्रबुद्धे यांनी सतारवादन सेवा सादर केली.

महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाच्या साधकांना सतारवादन आणि तबलावादन करतांना आलेल्या अनुभूती !

‘मागील एक मासापासून नामजप करतांना काही वेळा मला ऐकू येईल, एवढ्या आवाजात नामजपाचे एक आवर्तन होत असे आणि मनातून तसेच दुसरे आवर्तन ऐकू येत असे.

सांगली येथील सौ. मधुरा सहस्रबुद्धे यांना त्यांचे पती श्री. मनोज सहस्रबुद्धे यांच्या सतारवादनाची ध्वनीफीत ऐकतांना जाणवलेली सूत्रे आणि आलेली अनुभूती

‘माझे यजमान श्री. मनोज सहस्रबुद्धे (सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ यांची बहीण सौ. मधुरा सहस्रबुद्धे यांचे यजमान) हे गेली १५ वर्षे सतारवादनाचे शिक्षण घेत आहेत. सद्गुरु (सौ.) अंजलीताई त्यांच्या माहेरी सांगली येथे आल्यावर नेहमी त्यांचे सतारवादन ऐकतात

किन्नीगोळी (कर्नाटक) येथील प.पू. देवबाबा यांच्या आश्रमात गेल्यावर सतारवादक श्री. मनोज सहस्रबुद्धे यांना आलेल्या अनुभूती

‘२१.११.२०१७ या दिवशी देवाच्या कृपेने मला रामनाथी आश्रमातील अध्यात्म विश्‍वविद्यालयांतर्गत असलेल्या संगीत विभागातील साधकांसमवेत प.पू. देवबाबा यांच्याकडे जाण्याची संधी मिळाली. प.पू. देवबाबा यांच्या आश्रमात जातांना, प्रत्यक्ष प.पू. देवबाबा यांच्या भेटीच्या वेळी आणि त्यांच्या समोर सतारवादन करतांना मला आलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभूती येथे देत आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF