केंद्र सरकारने राज्यघटनेच्या कलम २८ मध्ये सुधारणा करून संस्कृत भाषेला संरक्षण आणि अनुदान द्यावे ! – चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था

आसाम सरकारने राज्यातील सरकारी मदरसे आणि संस्कृत विद्यालये यांना निधीअभावी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुळात संस्कृत विद्यालये या काही धार्मिक संस्था नाहीत. संस्कृत विश्‍वाची ज्ञान भाषा म्हणून प्रस्थापित आहे. संगणकाची भाषा म्हणूनही ती प्रस्थापित होत आहे. जर्मनीमध्ये संस्कृत भाषेतील विश्‍वविद्यालयांची…

अभ्यासक्रमांसाठी भाषा निवडतांना तिची सात्त्विकता हा प्रधान निकष असावा ! – पू. रेन्डी इकारांतियो

भाषा हे अभिव्यक्ती आणि परस्पर संवाद यांचे प्राथमिक साधन असल्यामुळे आपण बोलत असलेली भाषा आपल्या जीवनाचे एक मोठे अंग असते. आपली मातृभाषा कोणती असावी, हे आपल्या हातात नाही; परंतु सात्त्विक भाषा शिकणे आपल्या हातात आहे.