राज्‍याभिषेकाच्‍या वेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय !

शिवराई आणि होन नाणी
  • शिवरायांनी स्‍वतंत्र राज्‍याची ‘राज्‍याभिषेक शक’ ही नवीन कालगणना (शिवशके) चालू केली.
  • त्‍यांनी आर्थिक व्‍यवहारांत ‘शिवराई’ आणि ‘होन’ अशी मराठी भाषेतील नाणी चलनात आणली.
  • त्‍यांनी हिंदु लेखनपद्धती विकसित केली.
  • त्‍यांनी ‘लेखनप्रशस्‍ती’ आणि ‘राजव्‍यवहारकोष’ हे ग्रंथ लिहून घेतले.

– एक इतिहासकार (७.६.२०१९)