कोटी कोटी प्रणाम !

श्री चंद्रशेखरानंद यांची आज पुण्यतिथी, मध्यप्रदेश

(सनातनचे श्रद्धास्थान प.पू. भक्तराज महाराज यांचे गुरु श्री अनंतानंद साईश यांचे गुरु)

श्री चंद्रशेखरानंद

सनातनचे सद्गुरु(डॉ.) वसंत (अप्पा) आठवले यांची आज पुण्यतिथी

कै. (सद्गुरु) डॉ. वसंत आठवले