दत्त देवतेच्या उपासनेचे शास्त्र सांगणारा सनातनचा ग्रंथ !

दत्त

  • दत्त गुरुतत्त्वाचे प्रतीक का आहे ?
  • दत्ताला कोणती फुले कशा प्रकारे वहावीत ?
  • दत्ताच्या जपाची वैशिष्ट्ये कोणती अन् तो किती करावा ?
  • दत्ताने अनेक गुरु आणि उपगुरु का केले अन् त्याचा भावार्थ काय ?
  • अंत्ययात्रेत दत्ताचा नामजप का करावा ?
  • दत्ताच्या जपाने पूर्वजांमुळे होणारे त्रास दूर कसे होतात ?

सनातनच्या ग्रंथांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी SanatanShop.com

संपर्क क्र. : ९३२२३१५३१७