दीपावलीच्या काळात काढावयाच्या सात्त्विक रांगोळ्या !

मध्यबिंदूपासून १६ बाजूंनी प्रत्येकी १२ ठिपके
२९ ते १५ ठिपके
११ ठिपके, ११ ओळी
लक्ष्मीतत्त्व आकृष्ट करणारी रांगोळी १९ ते १६ ठिपके

(संदर्भ : सनातनचा ग्रंथ ‘सात्त्विक रांगोळ्या’)