दत्ताच्या नामजपामुळे होणारे लाभ

१. ‘दत्ताच्या नामजपामुळे पूर्वजांना गती मिळाल्याने घरातील वातावरण आनंदी रहाण्यास साहाय्य होते.

२. दत्ताच्या नामजपामुळे जिवाला शिवाचीही शक्ती मिळते.’

– श्री. भरत मिरजे (२.११.२००५)