प्रत्‍यक्ष आजारांवरील होमिओपॅथी औषधांची माहिती

सर्दी, खोकला, ताप, उलट्या, जुलाब, बद्धकोष्‍ठता, अम्‍लपित्त अशा विविध आजारांवर घरच्‍या घरी उपचार करता यावेत, या दृष्‍टीने होमिओपॅथी चिकित्‍सापद्धत सर्वसामान्‍यजनांना अत्‍यंत उपयोगी आहे. ही उपचारपद्धत घरी कशी अवलंबवावी ? होमिओपॅथीची औषधे कशा प्रकारे सिद्ध करावीत ? अशा अनेक गोष्‍टींची माहिती या लेखमालेद्वारे देत आहोत.

प्रत्‍यक्ष आजारांवरील होमिओपॅथी औषधांची माहिती

होमिओपॅथी चिकित्‍सापद्धत अत्‍यंत उपयोगी आहे. ही पद्धती घरच्‍या घरी कशी अवलंबवावी ? अशा अनेक गोष्‍टींची माहिती या लेखाद्वारे देत आहोत.

होमिओपॅथी औषधांची काळजी घेण्‍याची पद्धत, उपचारपद्धतीच्‍या मर्यादा आणि बाराक्षर औषधे

सध्‍याच्‍या धकाधकीच्‍या जीवनात कुणालाही आणि कधीही संसर्गजन्‍य आजारांना वा अन्‍य कोणत्‍याही विकारांना सामोरे जावे लागू शकते. अशा वेळी पटकन कधीही तज्ञ वैद्यकीय सल्ला उपलब्‍ध होऊ शकेलच, असे सांगता येत नाही.

घरगुती साठ्यात ठेवायची होमिओपॅथी औषधे

सर्दी, खोकला, ताप, उलट्या, जुलाब, बद्धकोष्‍ठता, अम्‍लपित्त अशा विविध आजारांवर घरच्‍या घरी उपचार करता यावेत, या दृष्‍टीने होमिओपॅथी चिकित्‍सापद्धत सर्वसामान्‍यजनांना अत्‍यंत उपयोगी आहे.

होमिओपॅथी ‘स्‍वउपचारा’विषयी मार्गदर्शक सूत्रे आणि अन्‍य पॅथीनुसार उपचार चालू असल्‍यास काय करावे ?

१ सप्‍टेंबरला प्रसिद्ध झालेल्‍या लेखात आपण ‘आपल्‍या आजारावर नेमके गुणकारी औषध शोधणे, काही आजारांविषयी आरंभी लक्षणांची तीव्रता न्‍यून करणारे औषध घेणे आवश्‍यक असणे, औषध सिद्ध करायची पद्धत आणि औषधाचा परिणाम कसा ओळखायचा ? …..

होमिओपॅथी ‘स्वउपचारा’विषयीची मार्गदर्शक सूत्रे

सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात कुणालाही आणि कधीही संसर्गजन्य आजारांना वा अन्य कोणत्याही विकारांना सामोरे जावे लागू शकते. अशा वेळी पटकन कधीही तज्ञ वैद्यकीय सल्ला उपलब्ध होऊ शकेलच, असे सांगता येत नाही.

होमिओपॅथी उपचाराचे लाभ आणि ‘स्‍वउपचारा’विषयी मार्गदर्शक सूत्रे

‘घरच्‍या घरी करता येतील असे ‘होमिओपॅथी’ उपचार !’, याविषयीची नवीन लेखमाला !

होमिओपॅथी चिकित्‍सापद्धतीची ७ मूलभूत तत्त्वे !

‘घरच्‍या घरी करता येतील असे ‘होमिओपॅथी’ उपचार !’, याविषयीची नवीन लेखमाला !

घरच्‍या घरी करता येतील असे ‘होमिओपॅथी’ उपचार !

सध्‍याच्‍या धकाधकीच्‍या जीवनात कुणालाही आणि कधीही संसर्गजन्‍य आजारांना वा अन्‍य कोणत्‍याही विकारांना सामोरे जावे लागू शकते. अशा वेळी पटकन तज्ञ वैद्यकीय सल्ला उपलब्‍ध होऊ शकेलच, असे सांगता येत नाही.