तण काढून टाकून भूमी स्वच्छ करू नका !

सनातनची ‘घरोघरी लागवड’ मोहीम

सौ. राघवी कोनेकर

‘मुख्य रोपाच्या बाजूला आपोआप उगवून आलेले लहान तण पूर्णपणे काढून भूमी उघडी करू नये. तणाची मुख्य पिकासमवेत मातीतील अन्नद्रव्ये घेण्यासाठी स्पर्धा होत नाही; उलट तण सजीव आच्छादनाचे कार्य करते. तणाची उंची अधिक झाल्यास त्याची छाटणी करून त्याच ठिकाणी आच्छादन म्हणून पसरून घालावे. तणाला फुलोरा येण्यापूर्वी वेळेवर छाटणी करत राहिल्यास छतशेतीमधील तणांची वाढ नियंत्रित राहते.’

– सौ. राघवी मयूरेश कोनेकर, ढवळी, फोंडा, गोवा. (१५.१०.२०२२)