क्रियमाणकर्म

प.पू. आबा उपाध्ये आणि प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘जीवनात प्रारब्धानुसार ६० टक्के घडते, तर ४० टक्के घडवणे (क्रियमाणकर्म) माणसाच्या हातात असते.’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये यांच्या माध्यमातून) (२५.४.१९८२)