गायन ही निर्गुणाची उपासना असल्याने सहजतेने ‘स्व’ला विसरता येत असणे

गायनात कुठलेही साधन लागत नाही. त्यामुळे गायन अन्य कलांपेक्षा निर्गुणाच्या सर्वांत अधिक जवळ जाणारे आहे. गायन गातांना कोणत्याही गोष्टींकडे लक्ष न जाता केवळ स्वरांकडे लक्ष असते. त्यामुळे एकाग्रता लवकर साधली जाऊ शकते आणि अध्यात्मातील ‘स्व’ला विसरणे, हे ध्येय संगीताने लवकर साध्य करता येईल असे वाटते.

साधकांना सूचना आणि वाचकांना विनंती !

परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले यांनी स्थापन केलेल्या ‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’त या विद्या आणि कला यांचा अधिकाधिक अभ्यास अन् संपूर्ण मानवजातीस उपयुक्त होण्याच्या दृष्टीने त्यांविषयी संशोधन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now